فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 13200 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

سازمان هايي براي دسيابي به اهدائي ويژه فعاليت مي كنند و داراي راه و روشي ويژه اند كه به احتمال، با راه و روش سازمان هاي دگر متفاوت است. سازمان ها بايد نيروي انساني و ساير منابع و امكانات و تجهيزات مادي مورد نياز خود را تامين و با برنامه ريزي و ساماندهي ويژه آن را ميان بخش و واحد هاي خود تقسيم كنند. در اين مجموعه تلاش شده است تا نظريه هاي مديرتي و اصول آن به زباني ساده بدان دانشجويان و مديران در دو بخش (مكاتب و نظريه هاي مديريت و اصول مديريت) به رشته تحرير درآيد.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه
بخش اول: مكاتب و نظريه هاي مديريت
فصل اوّل: كليات، مفاهيم و سير تاريخي دانش مديريت
1. تعريف مديريت
1-1. سازماندهي
2-1- رهبري
3-1- كنترل
2. طبقه بندي مديران
1-2- مديران عملياتي
2-2- مديران مياني
3-2- مديران عالي
3. مهارت‌هاي مديران
4. مديران كارآ و اثر بخش
5. سير تاريخي مديريت
1-5- مديريت در تمدن‌هاي باستاني(سومري‌ها، مصر، چين، ايران)
2-5- مديريت در قرون وسطي
فصل دوم: مكتب كلاسيك و نئو‌كلاسيك مديريت
1. مكتب كلاسيك مديريت
1-1. مديريت علمي
2-1. مديريت اداري
3-1. نظريه پوروكراسي
2. مكتب نئو‌كلاسيك مديريت يا روابط انساني
1-2. ارزيابي مكتب نئو‌كلاسيك مديريت
فصل سوم: نظريه‌هاي جديد مديريت
1. نظريه عمومي سيستم‌ها
1-1. تعريف سيستم
2-1. طبقه‌ بندي سيستم‌ها
2. نظريه اقتضايي
3. نظريه‌ نقش‌هاي مديري
1-3. نقش‌هاي ارتباطي
2-3. نقش‌هاي اطلاعاتي
3-3. نقش‌هاي تصميم‌گيري
بخش دوم: اصول مديريت
فصل اول: برنامه‌ريزي
1. اهميت برنامه ريزي
2. تعريف برنامه ريزي
3. انواع برنامه ريزي
1-3. برنامه‌ريزي استراتژيك يا جامع
2-3. برنامه‌ريزي تاكتيكي
3-3. برنامه‌ريزي عملياتي
4. مراحل برنامه‌ريزي
1-4. تعيين اهداف
2-4. تجزيه و تحليل محيط
3-4. گردآوري اطلاعات
4-4. به دست آوردن بديل‌ها
5-4. ارزيابي بديل‌‌ها
6-4. گزينش بديل مناسب
7-4. تهيه برنامه‌هاي پشتيباني
8-4. بودجه‌بندي برنامه
9-4. اجراي برنامه
10-4. كنترل برنامه
5. محاسن برنامه‌ريزي
6. محدود‌يتهاي برنامه ريزي
7. برنامه‌ها
1-7. انواع برنامه‌ها
8. سلسله مراتب برنامه‌ها
9. فنون برنامه‌ريزي
1-9. جدول كارنما
2-9. برنامه‌ريزي شبكه
فصل دوم: سازماندهي
1. نمودار سازماني
2. سازمان رسمي و غير رسمي
3. فرايند سازماني
4. الگو‌هاي جديد سازماندهي
1-4. سازماندهي براساس پروژه
2-4. سازماندهي برمبناي ماتريس
3-4. سازماندهي براساس گروه‌هاي متداخل
5. صف و ستاد
1-5. انواع ستاد
2-5. روابط سف و ستاد
6. اختيار و تفويض اختيار
7. تمركز و عدم تمركز
8. حيطه نظارت
9. هماهنگي
انواع وابستگي
فصل سوم: رهبري
1. تفاوت مديريت با رهبري
2. منابع قدرت رهبري
3. نظريه‌هاي رهبري
1-3. نظريه‌هاي ويژگي‌هاي فردي رهبر
2-3. نظريه‌هاي رفتاري رهبر
3-3. نظريه‌هاي اقتضايي رهبر
4. انگيزش
1-4. ديد‌گاه‌ها
فصل چهارم: ارتباطات
1. اهميت ارتباطات
2. فرايند ارتباطات
3. انواع ارتباطات
1-3. تقيسم بندي ارتباطات از نظر جهتي كه پيام در سازمان مي‌پيمايد
2-3. تقيسم بندي ارتباطات از نظر استفاده يا عدم استفاده از باز‌خور
4. ارتباطات در سازمان
1-4. سيستمهاي رسمي ارتباطات
2-4. سيستمهاي ارتباطات غير رسمي
5. موانع ارتباطات
6. ارتباطات مؤثر
فصل پنجم: كنترل
1. فرآيند كنترل
1-1. تعيين استاندارد‌ها
2-1. ارزيابي عملكرد
3-1. مقايسه عملكرد با استاندارد
4-1. انجام اقدامات اصلاح
2. انواع كنترل
3. ويژگي‌هاي بايسته كنترل مؤثر
4. روش‌هاي كنترل
1-4. كنترل از طريق بودجه
2-4. كنترل از راه تحليل نقطه سر به سر
3-4. گزارش‌هاي آماري
فصل ششم: تصميم ‌گيري
1. فرآيند تصميم‌گيري
1-1. مرحله مشكل‌يابي
2-1. مرحله شناسايي مسأله يا مشكل
3-1. مرحله ايجاد راه‌حل‌هاي مختلف
4-1. مرحله ارزبابي راه حل‌ها
5-1. مرحله گزينش بهترين راه حل
6-1. مرحله اجراي تصميم
2. انواع تصميم‌ها
1-2. تصميم‌هاي برنامه‌ريزي شده و تصميم‌هاي برنامه‌ريزي نشده
2-2. طبقه‌بندي تصميم ها به اعتبار ميزان اطلاعات
3-2. تصميم‌گيري فردي و گروهي
فصل هفتم: خلاقّّيت و نوآوري در سازمان
1. ويژگي‌هاي فرد خلاّق و نوآور
1-1. نياز به كسب موفقيت
2-1. كنترل
3-1. تحمل ريسك
4-1. رويارويي با وضعيت مبهم
5-1. رفتار به گونه‌اي خاص
6-1. روش‌هاي انديشيدن
2. فرآيند خلاقيت
3. موانع خلاقيت
1-3. نبود اعتماد به نفس
2-3. انعطاف ناپذيري
3-3. ترس از شكست
4. فنون خلاقيّت
1-4. طوفان مغزي
2-4. فن گروه اسمي
3-4. فن يا روشي دلفي
منابع و مآخذ(فارسي و انگليسي)

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس