خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتتاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

قانون آئين دادرسي مدني، در ماده 353 دليل و بنيه را چنين تعريف مي كند :«دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند.» در مقدمه كتاب هدف از نوشتار حاضر اينگونه بيان شده است كه :«در دوراني كه قلم به دستهاي جاهل با عنوان روشنفكري احكام اسلام را مخالف تمدن دانسته و آن را محدود به زمان صدر اسلام مي دانند وظيفه عالمان دين است آن است كه در حد توان خود از اسلام دفاع كرده و احكام نوراني آن را براي مردم بيان مي كنند. اين امر موجب مي شود از طرفي غافلان از حقيقت اسلام به معارف و هميشگي بودن اين دين پي برده و بر ساير انديشه ها فائق شوند، و از طرف ديگر ب نقص بودن احكام قضايي و شرعي اسلام اثبات گردد. كتاب حاضر بحث ادله اثبات دعوي از منظر اسلام را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه مجمع
مقدمه مؤلف
فصل اول: بحثهاي پيرامون ادله اثبات
1. تعريف دليل و بينه
1. تعريف اول
تعريف اول
نقد و بررسي
تعريف دوم
نقد و بررسي
تعريف سوم
نقد و بررسي
تعريف كامل دليل
2. تعريف بينه
2. محل تدوين ادله اثبات
3. حجيت و اعتبار علم قاضي
نظريه اول
نظريه دوم
مقايسه‌اي بين اين دو نظر
نظريه سوم
نقد و بررس
نظريه مورد قبول
توضيح نظريه
1. علم طريقي و موضوعي
2. حجيت علم
3. حجيت اطمينان
4. حجيت علم موضوعي
5. حجيت و اعتبار علم قاضي
دلايل نظر مشهور فقها
دلايل مخافان قضاوت آزاد
6. حجيت ادله قانوني مطلق است يا خير؟
7. منشأ علم بايد عادي باشد
8. ضرورت توجه قاضي به ادله طرفين
9. عدم حجيت علم قاضي در موارد حدود الهي
4. متعلق دليل اثبات
5. مسئوليت اقامه ديل به عهده كدام يك از طرفين دعوي مي‌باشد
قاعده البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر
1. سير تاريخي قاعده
2. دلايل قاعده
3. تشخيص مدعي و منكر
4. موارد اشتباه عدم تشخيص مدعي و منكر
5. شرايط استماع دعوي
6. تطبيقات قاعده
1. موارد اختلاف در حق و مالكيت
مسأله اول: (تبديل مدعي دين به مدعي عليه)
مسأله دوم:(ادعاي حق ارتفاق يا حق رهن از سوي مدعي عليه)
مسأله سوم:(ادعاي إعسار از سوي مدعي عليه )
مسأله چهارم:(اختلاف بايع و مشتري در پرداخت ثمن)
مسأله پنجم: (اختلاف موجر و مستأجر در پرداخت مال الاجاره)
مسأله ششم: (اقرار مدعي عليه بر ملكيت سابق مدعي)
مسأله هفتم:(اختلاف مالك زمين و مدعي در مود بنا يا درختي كه در زمين است)
مسأله هشتم:(اختلاف در مالكيت )
مسأله نهم:(ادعا مالي كه در تصرف كسي نيست)
مسأله دهم:(اختلاف در مورد ديواري كه بين دو ملك است)
مسأله يازدهم: (اختلاف موجب و مستأجر در مالكيت مالي كه در خانه است)
مسأله دوازدهم:(اختلاف زن و شوهر در مالكيت مالي كه در خانه مشترك آنها است )
مسأله سيزدهم :(اختلاف ميهمان و ميزبان در مالكيت مالي كه در خانه است)
2. اختلاف متداعيين در عقود
مسأله اول:(اختلاف موجب و مستأجر در مقدار اجرت يا ملك مورد اجاره )
مسأله دوم:(اختلاف موجر و مستأجر در تعيين اجرت يا ملك مورد اجاره )
مسأله سوم: (اختلاف بايع و مشتري در مقدار ثمن )
مسأله چهارم: (اختلاف متعاملين در نوع عقد )
مسأله پنجم:(اختلاف مالك و تصرف در اينكه اذن تصرف مجاني يا با عوض بوده است)
مسأله ششم:(اختلاف متعاملين در اينكه نقل مال به اجاره يا عاريه بوده است)
مسأله هفتم:(اختلاف متعاملين بعد از تلف مال در اينكه واگذاري آن به بيع يا وديعه بوده است)
مسأله هشتم :(اختلاف مالك و قابض بعد از تلف مال در اينكه واگذاري آن به قرض يا وديعه بوده است)
مسأله نهم:(اختلاف مالك و قابض در رهن يا وديعه بودن مال)
مسأله دهم:(اختلاف زن و شوهر در دائم يا منقطع بودن عقد ازدواج )
مسأله يازدهم: (اختلاف متعاملين در نحوه پرداخت ثمن )
مسأله دوازدهم:(اختلاف متعاملين در صحت و فساد معامله )
مسأله سيزدهم: (اختلاف راهن و مرهن در رجوع از اذن فروش عين مرهونه) ك
مسأله چهاردهم:(اختلاف دائن و مديون در پرداخت دين)
مسأله پانزدهم:(اختلاف موجب و قابل در عدول از ايجاب)
مسأله شانزدهم:(اختلاف زن و شوهر در وقوع طلاق )
مسأله هفدهم: (اختلاف زن و شوهر پس از طقاق در موقع مواقعه)
مسأله هيجدهم:(اختلاف زن و شوهر در نوع طلاق)
مسأله نوزدهم: (اختلاف زن و شوهر دررجوع پس از طلاق )
مسأله بيستم:(اختلاف زن و مرد در تمام شدن عده زن )
مسأله بيست و يكم: (خروجي دادن به ملك همسايه )
مسأله بيست و دوم: (اماره فراش)
مسأله بيست و سوم: (ايا مالك حيوان نسبت به خسارت وارده توسط حيوان ضامن است)
مسأله بيست و چهارم: (ضمان شركت حمل و نقل در مورد مال تلف شده)
مسأله بيست و پنجم: (ضمان مسئول پاركينگ نسبت به اتومبيل مسروقه )
مسأله بيست و ششم:(ضمان صنعتگر و هنرمند در مورد تلف يا معيوب شدن مال)
3. مواردي كه قول مدعي بودن دليل پذيرفته مي‌شود
مسأله اول:(ادعاي رد و وديعه از سوي مستودع )
مسأله دوم: (اختلاف متعاقدين در مال تلف شده كه دين يا وديعه بوده است )
مسأله سوم: (اختلاف مودع و مستودع در تلف شدن وديعه)
فصل دوم: عناصر و ادله اثبات دعوي
1. مقدمه
مطلب اول: ايا معاينات فني و محل تحقيقات محلي از ادله اثبات مي‌باشد
مطلب دوم: قرعه
1. حدود حجيت قرعه
2. معناي دليل بودن قرعه
2. اقرار
تعريف و عناصر اقرار
الف. اخباري بودن اقرار
ب. به نفع ديگري بودن
ج. بر ضرر خود بودن
اقسام اقرار
شرايط اقرار
مبناي اعتبار اقرار
شرايط صحت اقرار به حسب اجزاي آن
1. شرايط مقر
2. شرايط مقر له
3. شرايط مقر به
احكام اقرار
حدود اعتبار اقرار
تجزيه اقرار
مسأله اول: (آيا ادعاي منافي صدمه‌اي به اقرار مي‌زند؟ )
مسأله دوم: (اقرار به مبلغ كمتر دين پس از اقرار به مبلغ بيشتر آن )
مسأله سوم: (اگر به بدهكاري در مقابل خريد خمر نمايد)
مسأله چهارم: (اقرار به ملكيت مال براي كسي پس از اقرار‌آن براي ديگري )
3. سند
تعريف سند
اقسام نوشتار
اعتبار سند و حجيت آن
نقاط قوت سند
نقاط ضعف سند
دلالت سند به طور مستقيم
اقسام سند
1. سند رسمي
2. سند غير رسمي
برخي ار مصاديق سن رسمي
1. حكم حاكمي كه توسط كتابت به حاكم ديگري ابلاغ مي‌شود
2. نامه‌ها و فرمانهاي مقام رهبري
3. قولنامه
فهرست

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس