فروش ویژه کتاب «ترجمه الغارات» با مقدمه استاد پناهیان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتقیمت پشت جلد: 18700 ریال تاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

توضیحات

احكام دين از اهميت خاصي برخوردارند و در اسلام نسبت به فراگيري آنها سفارش شده است. مسلمانان بايد بر اساس تعاليم اسلامي فرصت مناسبي براي فراگرفتن مسائل ديني خود قرار داده و برنامه هاي زندگي خود را طبق آموخته هاي ديني در زمينه هاي مصلحت تنظيم مي كنند. دستور هاي اسلام در تمام ابعاد زندگي اعم از عبادي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و ... را احكام مي گويند. كتاب احكام اسلامي شامل گزيده اي از احكام فقهي است كه در راستاي دستورهاي عملي اسلام مطابق نظرات امام خميني (ره) تدوين گرديده است. برخي از عناوين سي درس مطرح شده در اين كتاب عبارتند از تقليد، نماز، روزه، امر به معروف و نهي از منكر، محرم و نامحرم، احكام معاشرت، احكام مسجد و قرآن، قرض، خريد و فروش، رعايت قوانين و مقررات، احكام خوردن و آشاميدن و ... .

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

پيشگفتار
مقدمه
درس اول تقليد
شرايط مرجع تقليد
در چه مسائلي بايد تقليد كرد؟
حكم عمل بدون تقليد
برخي از اصطلاحات فقهي
درس دوم نماز
اقسام نماز
1. نمازهاي يوميه
2. نماز آيات
3. نماز ميت
دستور نماز ميت
4. نماز طواف
5. نماز قضاي پدر
6. نماز استيجاري يا نذر و عهد و قسم
7. نماز جمعه
درس سوم مقدمات نماز 1
طهارت
الف. ناپاكي ها
ب. پاك كننده ها (مطهرات)
ج. ساير پاك كننده ها
درس چهارم مقدمات نماز 2
وضو
الف. دستور وضوي ترتيبي
ب. دستور وضوي ارتماسي
غسل
الف. دستور غسل ترتيبي
ب. دستور غسل ارتماسي
تيمم
درس پنجم مقدمات نماز 3
اوقات نماز
احكام وقت نماز
قبله
قبله كجاست؟
كيفيت رو به قبله بودن در نمازها
راه هاي پيدا كردن قبله
درس ششم مقدمات نماز 4
لباس نمازگزار
شرايط لباس نمازگزار
نماز خواندن با لباس ناپاك
مكان نمازگزار
شرايط مكان نمازگزار
مكان هاي مستحب در نماز
مكان هاي مكروه در نماز
درس هفتم واجبات نماز 1
1. ركن
نيت
تكبيره الاحرام
قيام (ايستادن)
ركوع
سجود
چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است
درس هشتم واجبات نماز 2
2. غير ركن
قرائت و ذكر
تشهد
سلام
ترتيب
موالات
درس نهم مبطلات نماز
احكام مبطلات نماز
الف. روبرگرداندن از قبله
ب. سخن گفتن
ج. خنده و گريه صدادار
د. بر هم زدن صورت نماز
ه. خوردن و آشاميدن
مكروهات نماز
درس دهم نماز مسافر
موارد تمام بودن نماز در سفر
تمام بودن نماز در بعضي مكان ها
وطن كجاست؟
قصد اقامت ده روزه
احكام نماز مسافر
درس يازدهم نماز جمعه و جماعت
وظايف ماموم در جماعت
احكام نماز جماعت
نماز جمعه
وظيفه امام جمعه هنگام ايراد خطبه ها
وظيفه نمازگزاران جمعه
درس دوازدهم نماز قضا و مستحبي
احكام نماز قضا
نماز قضاي پدر
نمازهاي مستحب
1. نافله نمازهاي يوميه
2. نماز غفيله
درس سيزدهم روزه 1
آداب روزه
نيت روزه
زمان نيت روزه
الف. روزه ماه رمضان
ب. روزه غير ماه رمضان
احكام نيت
درس چهاردهم روزه 2
مبطلات روزه
احكام مبطلات
درس پانزدهم امر به معروف و نهي از منكر
اقسام امر به معروف و نهي از منكر
شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر
1. علم
2. احتمال تاثير
3. اصرار بر گناه
4. نداشتن مفسده
مراتب امر به معروف و نهي از منكر
1. مبارزه منفي
2. امر و نهي زباني
3. اقدام عملي
يك نكته مهم
درس شانزدهم احكام معاشرت
سلام كردن
آداب سلام كردن
معاشرت با خويشان و نزديكان
معاشرت با افراد بي مبالات
همسايه داري
امانتداري
درس هفدهم محرم و نامحرم
افراد محرم بر مردان
افراد نامحرم
احكام محرم و نامحرم
ازدواج
همسر شايسته
همسر ناشايسته
عقد ازدواج
درس هيجدهم احكام مسجد و قرآن
احكام مسجد
الف. احكام وجويي
ب. احكام استحبابي
ج. احكام حرام
د. احكام مكروه
احكام قرآن
لمس كردن خطوط قرآن
احكام اسماي جلاله و ...
درس نوزدهم رعايت قوانين و مقررات
قوانين و مقررات دولتي
الف . خدمت سربازي
ب. فروش سلاح
ج. خريد و فروش اجناس قاچاق
د. فروش اجناس كوپني و تعاوني
ه. تقلب در گرفتن سهميه
و. معاملات ارز
قوانين و مقررات سازماني
درس بيستم احكام خوردن و آشاميدن
انواع خوراكي ها
احكام خوراكي ها
چند مساله
آداب غذا خوردن
آداب نوشيدن
درس بيست و يكم خريد و فروش
آداب خريد و فروش
الف. مستحبات
ب. مكروهات
معملات حرام
احكام خريد و فروش
به هم زدن معامله
درس بيست و دوم قرض
اهميت قرض
شرايط صحت قرض
احكام قرض
رباي قرضي
چند مساله
درس بيست و سوم غصب
نكوهش غصب
موارد غصب
احكام غصب
چگونگي تحقق غصب در اموال
چگونگي پرداخت تاوان
درس بيست و چهارم دفاع نظامي
شركت در دفاع و حكم ان
آمادگي هاي لازم
فرار از جنگ
غنائم جنگي
درس بيست و پنجم دفاع سياسي
احكام دفاع سياسي
كيفيت دفاع سياسي
درس بيست و ششم دفاع فرهنگي
ترويج فرهنگ مهاجم
كتابهاي گمراه كننده
گوش دادن به راديوهاي بيگانه
فيلم هاي مبتذل
بي حجابي و بد حجابي
برخورد با مفاسد اجتماعي
درس بيست و هفتم دفاع از جان و مال
دفاع از جان
يك نكته مهم
دفاع از مال
درس بيست و هشتم دفاع از حريم
انواع تجاوز به حريم
الف. انجام اعمال منافي عفت
ب. سركشي و اطلاع يابي حرام
ج. هتك حرمت
مراحل دفاع
درس بيست و نهم خمس
1. منفعت كسب
چيزهايي كه خمس ندارد
وظيفه كسي كه از اول تكليف خمس نداده
2. مال حلال مخلوط به حرام
سال خمسي
پيامدهاي ندادن خمس
مصرف خمس
درس سي ام زكات
ميزان وجوب زكات
نصاب غلات و زكات آن
نصاب دام ها و زكات هر كدام
احكام زكات
مصرف زكات
فهرست منابع و ماخذ

موارد بیشتر arrow down icon

کتاب‌های مشابه

سوالی داری بپرس