خرید انواع کتاب قرآن و مفاتیح الجنان با بالاترین تخفیف + طراحی یادبود رایگان حتماً ببینید

ادبیات فارسی

ادیان و مذاهب

اصول دین و اعتقادات

اهل بیت (ع)

سبک زندگی

قرآن

کودک و نوجوان

علوم و فنون

حوزه علمیه

احادیث | ادعیه | زیارتتاریخ بروزرسانی: بیش از شش ماه پیش

سبد خرید این کتاب فعلاً فعال نیست

سعی می کنیم این کتاب رو در اسرع وقت موجود کنیم

از این که با شکیبایی همراه ما هستید از شما متشکریم

ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت

مقدمه
علّت نامگذاري اين رساله شريفه
احكام طهارت
آب مطلق و مضاف
اول: آب كر
دوم:آب باران
چهارم: آب چاه
پنجم: آب قليل
مطهرات
1. آب
دوم از مطهرات زمين است
سوم از مطهرات آفتاب است
چهارم از مطهرات استحاله است
پنجم ا مطهرات انقلاب است
ششم از مطهرات كم شدن دو- سوم آب انگور است
هفتم از مطهرات انتقال است
هشتم از مطهرات اسلام است
نهم از مطهرات تبعيّت است
دهم از مطهرات برطرف شدن عين نجاست است
يازدهم از مطهرات استبراء حيوان نجاستخوار است
دوازدهم از مطهرات غايب شدن مسلمان است
سيزدهم از مطهرات سنگ و كهنه استنجاء است
چهاردهم از مطهرات ذبح شرعي و رفتن خون بمقدار متعارف است
بول و غايط
استبراء
استمناء
استشهاد
لواط
مساحقه
زناء
ازدواج
بجا آوردن و نياوردن بعضي از اعمال در تخلّي
نجاسات
اول و دوم: بول و غايط
سوم: مني
چهارم: مردار
پنجم: خون
ششم و هفتم: سگ و خوك
هشتم: كافر
نهم: شراب
دهم: فقّاع و آبجو
يازدهم: عرق جنبر از حرام
دوازدهم: عرق حيوان نجاستخوار
متنجسات
راههاي ثابت شدن نجاست
وضوء
وضوي ارتماسي
دعاهائيكه موقع وضو گرفتن مستحب است
شرائط وضو
احكام وضوء
موارديكه بايد براي آنها وضوء گرفت
چيزهائيكه وضوء را باطل ميكند و يا موجب وضوء است
احكام وضوي جبيره
وضوء در حال تقيّة
غسل‌هاي واجب
احكام جنابت
چيزهائيكه بر جنب حرام است
چيزهائيكه بر جنب مكروه است
غسل جنابت
غسل ترتيبي
غسل ارتماسي
احكام غس كردن
استحاضه
احكام استحاضه
حيض
احكام حيض
اقسام زنان حائض
1. صاحب عادت وقتيّة و عددّيه
2. صاحب عادت وقتيّه
3. صاحب عادت عدديه
4. مضطربه
5. مبتدئه
6. ناسيه
مسائل متفرقه حيض
نفاس
غسل مس ميت
احكام محتضر
احكام بعد از مرگ
احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت
احكام غسل ميّت
احكام حنوط
احكام كفن ميّت
احكام نماز ميّت
دستور نماز ميّت
احكام دفن
مستحبات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
غسلها مستحب
تيمم
دوم از موارد تيمم
سوم از موارد تيمم
چهارم از موارد تيمم
پنجم از موارد تيمم
ششم از موارد تيمم
هفتم از موارد تيمم
چيزهائي كه تيمم به آنها صحيح است
دستور تيمم
احكام تيمم
احكام نماز
نماز‌هاي واجب
نماز‌هاي واج يوميّه
نماز جمعه و عيدين فطر و قربان
اوقات نماز‌هاي پنجگانه
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نما مغرب و عشاء‌
وقت نماز صبح
احكام وقت نماز
نمازهائي كه بايد به ترتيب خوانده شود
نماز‌هاي مستحب
وقت نافله‌هاي يوميه
نماز غفيله
دستور نماز غفيله
احكام قبله
پوشانيدن بدن در نماز
لباس نماز‌گزار
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
شرط چهارم
شرط پنجم
شرط ششم
موارديكه لازم نيست بدن و لباس نماز‌گزار پاك باشد
چيزهائيكه در لباس نماز‌گزار مستحب است
چيزهائي كه در لباس نماز‌گزاري مكروه است
مكان نماز‌گزار
جاهائيكه نماز خواندن در آنها مستحب است
جاهائيكه نماز خواندن در آنها مكروه است
احكام مسجد
اذان و اقامه
مطلبي بسيار با اهميّت
ترجمه اذان و اقامه
واجبات نماز
نيت
تكبيرة الاحرام
قيام(ايستادن)
قرائت
ركوع
سجود
چيزهائيكه سجده بر آنها صحيح است
سمتحبات و مكرهات سجده
سجده واجب قرآن
تشهد
سلام نماز
ترتيب
موالات
قنوت
ترجمه نماز
1. ترجمه سوره حمد
2. ترجمه سوره قل هو الله احد
3. ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكر‌هاي بعد از آنها
4. ترجمه قنوت
5. ترجمه تسبيحات اربعه
6. ترجمه تشهد
تعقيب نماز
صلوات بر پيغمبر
مبطلات نماز
چيزهائيكه در نماز مكروه است
موارديكه مي‌شود نماز‌هاي واجب را شكست
شكيّات
شكهاي باطل
شكهائيكه نبايد به آنها اعتنا كرد
1. شك در چيز‌يكه محل آن گذشته
2. شك بعد از اسلام
3. شك بعد از وقت
4. شك كثيرالشك(كسي كه زياد شك مي‌كند)
5. شك امام و مأموم
6. شك در نماز مستحبي
شكهاي صحيح
نماز احتياط
سجده سهو
دستور سجده سهو
قضاي سجده و تشهد فراموش شده
كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز
نماز مسافر
مسائل متفرقه مسافر
نمازز قضاء
نماز و روزه قضا پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است
اجير گرفتن براي نماز ميت
نماز جماعت
شرائط امام جماعت
احكام جماعت
وظائف امام ومأموم در نماز جماعت
چيزهائيكه در نماز جماعت مكروه است
نماز آيات
دستور نماز آيات
نماي عيد فطر و قربان
نماز جمعه
احكام روزه
نيّت
چيزهائي كه روزه را باطل مي‌كند
1. خوردن و آشاميدن
2. جماع
3. استمناء‌
4. دروغ بستن به خدا و پيغمبر (ص)
5. رساندن غبار غليظ به حلق
6. فرو بردن سر در آب
7. باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
8. اماله كردن
9. قي كردن
احكام چيزهائي كه روزه را باطل ميكند
آنچه براي روزه‌دار مكروه است
جاهائيكه قضا و كفاره واجب است
كفاره روزه
جاهائيكه فقط قضاي روزه واجب است
موارديكه قضاء و كفاره و امساك بنابر احتياط واجب است
احكام روزه قضاء
احكام روزه مسافر
كسانيكه روزه بر آنان واجب نيست
راه ثابت شدن اول ماه
روز‌ه‌هاي حرام و مكروه
روزه‌هاي مستحب
موارديكه مستحب است انسان از كارهائي كه روزه را باطل ميكند خود‌داري نمايد
احكام خمس
1. منفعت كسب
2. معدن
3. گنج
4. مال حلال مخلوط به حرام
5. جواهريكه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مي‌آيد
6. غنيمت
7. زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد
مصرف زكوة
احكام زكوة
شرائط واجب شدن زكوة
زكوة گندم و جو و خرما و كشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زكوة شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
زكوة گوسفند
مصرف زكوة
شرائط كسانيكه مستحق زكوة هستند
نيت زكوة
مسائل متفرقه زكوة
زكوة فطره
مصرف زكوة فطره
مسائل متفرقه زكوة فطره
فضيلت و احكام حج
احكام خريد و فروش
چيزهائيكه در خريد و فروش مستحب است
معاملات مكروه
معاملات حرام و باطل
شرائط حرام و باطل
شرائط فروشنده و خريدار
صيغه خريد و فروش
خريد و فروش ميوه‌ها
نقد و نسيه
معامله سلف و شرائط آن
شرائط معامله سلف
احكام معامه سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسائل متفرقه خريد و فروش
احكام شركت
احكام صلح
احكام اجاره
شرائط استفاده‌اي كه مال را براي آن اجازه ميدهند
مسائل متفرقه اجاره
مختصري در احكام سرقفلي
احكام جُعاله
احكام مزارعه
احكام مساقات
كسانيكه نميتوانند د مال خود تصرف كنند
احكام وكالت
احكام فرض
معاملات بانكي
احكام حواله دادن
احكام رهن
احكام ضامن شدن
احكام كفالت
احكام وديعه
احكام عاريه
احكام نكاح و زناشوئي
احكام عقد
دستور خواندن عقد دائم
شرائط عقد
عيبهائيكه بواسطه آنها مي‌شود عقد را بهم زد
عده‌اي از زنان كه ازدواج با آنان حرام است
احكام عقد دائم
احكام عقد موقت، متعه يا صيغه
مسائل متفرقه در زناشوئي
احكام نگاه كردن
احكام شير دادن
شرائط شير دادني كه علت محرم شدن است
آداب شير داده
مسائل متفرقه شير دادن
احكام طلاق
عده طلاق
عده زني كه شوهرش مرده است
طلاق بائن و طلاق رجعي
احكام رجوع كردن
طلاق خُلع
طلاق مبارات
احكام متفرقه طلاق
احكام غصب
احكام مالي را كه انسان آنرا پيدا ميكند
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
دستور سر بريدن حيوانات
شرائط كشتن شتر
چيزهائيكه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
چيزهائيكه در كشتن حيوانات مكروه است
احكام شكار كردن با اسلحه
شكار كردن با سگ شكاري
صيد ماهي
صيد ملخ
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
توضيح
احكام نذر و عهد
احكام قسم خوردن
احكام وقف
احكام وصيّت
احكام ارث
ارث دسته و گروه اول
ارث دسته و گروه دوّم
ارث دسته و گروه سوم
ارث زن و شوهر
مسائل متفرقه ارث
احكام حدود
حدّ زناء
تعزير استمناء
حدّ شراب
حدّ سرقت و دزدي
حد قذف
حدّ ادعاي نبوّت و مهدويّت
احكام و حدّ مرتد فطري و ملّي
احكام و حدّ محارب
احكام قصاص وديات
اقسام ديه
انواع قتل
كفّاره قتل
ديه سقط جنين
ديه جراحات
حكم مواردي را كه ديه تعيين نشده
مسائل متفرقه قصاص و ديات
تشريح و پيوند اعضاء
مسائل متفرقه

موارد بیشتر arrow down icon
سوالی داری بپرس