ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

رسانه ملی، پیشران اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال
٪10
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
رسانه ملی، پیشران اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال
مجموعه ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
مجموعه ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان
ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان جلد3 فصل پاییز
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان جلد3 فصل پاییز
ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان جلد2 فصل تابستان
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان جلد2 فصل تابستان
ادب حضور: ویژه نامه آداب مهمانی زیارت اربعین
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
ادب حضور: ویژه نامه آداب مهمانی زیارت اربعین
بیراهه: معرفی شبکه های ماهواره ای وهابی فارسی زبان
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
بیراهه: معرفی شبکه های ماهواره ای وهابی فارسی زبان
روز شمار انقلاب اسلامی
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
روز شمار انقلاب اسلامی
ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان جلد4 فصل زمستان
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
ایده ها؛ دستینه ای برای پژوهشگران و برنامه سازان جلد4 فصل زمستان
چکیده مقالات اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
چکیده مقالات اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
اخلاق رسانه در دنیای واقعی
٪
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
اخلاق رسانه در دنیای واقعی
حتی بالاتر
٪10
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
حتی بالاتر
رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی
٪10
انتشارات: اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه
رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی