قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تلویزیون،مخاطب و مطالعات فرهنگی
انتشارات: لوگوس
تلویزیون،مخاطب و مطالعات فرهنگی
روش در روش: درباره ساخت معرفت درعلوم انسانی
٪10
انتشارات: لوگوس
روش در روش: درباره ساخت معرفت درعلوم انسانی
نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی
٪10
انتشارات: لوگوس
نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی
نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی
٪10
انتشارات: لوگوس
نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی
نامه‌های ایران: گزارش کارگزار دولت عثمانی از تحولات مشروطه‌ی ایران
٪10
انتشارات: لوگوس
نامه‌های ایران: گزارش کارگزار دولت عثمانی از تحولات مشروطه‌ی ایران
هویت فرهنگی و سینمای کرد
٪10
انتشارات: لوگوس
هویت فرهنگی و سینمای کرد
نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی
٪10
انتشارات: لوگوس
نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی