قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

انتشارات: مخطوط
قصیده ترجیعیه در مدح صاحب‌بن‌عباد
انتشارات: مخطوط
مجموعه ادعیه
انتشارات: مخطوط
دعای جوشن صغیر
انتشارات: مخطوط
مواعظ منوچهر
٪10
انتشارات: مخطوط
فتح الباب في استفاده الاسطرلاب (كاربردهاي اسطرلاب)
٪10
انتشارات: مخطوط
بدایه الهیاة (هیات و نجوم مقدماتی)
انتشارات: مخطوط
نبراس الفقه: خمس
انتشارات: مخطوط
دعای صباح
انتشارات: مخطوط
زیارتنامه جامعه کبیره
انتشارات: مخطوط
سوره یاسین، سوره ملک، سوره الرحمن
انتشارات: مخطوط
سوره فتح و سوره فاتحه
انتشارات: مخطوط
قصیده ترجیعیه در مدح صاحب‌بن‌عباد