مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
اين كتاب تاريخ واقعه قيام امام حسين(ع) در مقابل يزيد و حركت اين ابر مرد تاريخ در تمام اعصار و روزگاران را از اول كه حركت از مدينه بود تا ورود اسرا به مدينه درد قالب شش جلد به تصوير كشيده است. اين كتاب كه مشابه مجلدهاي عربي آن است به زبان فارسي بوده و تحت عناوين امام حسين(ع) در مدينه امام حسين(ع) د رمكه، وقايع سفر از مكه به سوي كربلا، وقايع كربلا حوادث از كربلا تا شام، و جلد آخر به حركت كاروان حسيني از شام به سوي مدينه اشاره دارد.
فهرست
پيشگفتار
مقدمه مؤلف
نقش زنان بني هاشم
ادامه رسالت تبليغي د دمشق
نقش امام سجّاد(ع) در كربلا
امام سجاد(ع) در مجلس ابن زياد
امام سجاد(ع) در شام
فصل اول: نشانه‌هيا خشم الهي در پي شهادت امام حسين(ع)
نشانه‌هاي آسماني
1. فرياد جبرئيل
2. كسوف خورشيد
3. سياه شدن آسمان
4. سرخ شدن آسمان
5. گريه آسمان
معناي گريه آسمان
نكته
6. خون باريدن آسمان
7. باريدن خاكستر از آسمان
8. گريه و دورد فرشتگان بر امام حسين(ع)
9. شيون آسمانها و زمين و فرشتگان
نشانه‌هيا زميني
1. جو.شيدن خون از زير سنگ
اشاره
2.نوحه‌گري جنّ
3. عزاداري پرندگان
4. خاكستر شدن زعفران و تلخ شدن گوشت
5. آثار اندوه در خاربن مبارك
فصل دوم: وقايع پس از قتل امام(ع)
1. گونه‌هايي از كيفر قاتلان و دشمنان امام(ع)
سرنوشت عبيدالله بن زياد
سرنوشت عمر بن سعد
سرنوشت شمر بن ذي‌الجوشن
سرنوشت خولي بن يزيد اصبحي
سرنوشت حكيم بن طفيل اصبحي
سرنوشت حكيم بن طفيل سنبي
سرنوشت حلملة بن كاهل
سرنوشت بجدل بن سليم
سرنوشت كسانيك هبر پيكر امام (ع) اسب تازاندند
سرنوشت عمرو بن صبيح صيداوي
سرنوشت زيد بن رقاد جهنمي
سرنوشت ابجر بن كعب
سرنوشت يكي از غارت‌كنند‌گان ديگر
غيارت خيمه‌گاه
تلاش براي قتل امام زين العابدين(ع)!
اشاره
اتش زدن خيمه‌گاه
سرهاي شهيدان
پيكرهاي مطهر
ساعتهاي پاياني روز عاشورا
شب يازدهم
نوحه سرايي پريان
روز يازدهم محرّم
چگونگ بردن باقيمانده كاروان حسيني به كوفه!@
عبور از فتلگاه
رقابت قبايل براي بردن سرها نزد ابن زياد
فصل سوم: كاروان حسيني در كوفه
رسيدن سر مقدس پيش از كاروان به كوفه
منزلگاه راه كربلا به كوفه
باقيمانده كاروان حسيني
زمان ورود كاروان حسين به كوفه
اعلام حالت فوق العاده دركوفه
چگونگي استقبال كوفه از باقيمانده كاروان حسيني
اشاره
خطبه قهرمان كربلاء، زينب(س)
خطبه فاطمه صغري، دختر امام حسين(ع)
خطبه ام كلثوم، دختر علي(ع)
خطبه امام سجاد(ع)
آيا فاطمه(س) يك دختر داشت با بيشتر
داستان پنهان كردن امام سجاد(ع)
گرداندن سر امام(ع) در كوچه‌هاي كوفه
ديد‌گاه مرحوم مقرم پيرامون بسخن گفتن سر
راز تلاوت آيه‌هاي سوره كهف
در مجلس ابن زياد
ياد‌اوري
كاهن در نقش مشاور!
حضرت زينب(س) رو در روي اين زياد!
امام سجاد(ع) رو در روي اين زياد
رباب، همسر امام(ع)، و سر مقدس
ام كلثوم رو در روي ابن زياد
چند نكته
كاروان حسيني در مجلس اين زياد
دفت امام(ع) و ديگر شهيدان
خبر سلميان به قتّه
تميز كردن سر مقدس
نخستين سري كه در اسلام حمل شد!
قيام عبدالله بن عفيف ازدي
ابن زياد و تقاضاي هم پيماني مجدد ب اازديان
درخواست ابن زياد براي نامه قتل امام(ع) از ابن سعد!
اعتراض مختار به ابن زياد
قتل پسران مسلم
فصل چهارم: با كاروان حسيني از كوفه تا شام
مدت توقف كاروان حسيني در كوفه
چگونگي انتقال سرها مقدس با كاروان حسيني همراه بود؟
منزلگاه راه كوفه به دمشق
پاره‌اي از رويداد‌هاي راه شام
1. بيرون آمدن دستي از ديوار، در حالي كه با قلمي خونين مي‌نوشت!
2. داستان راهب و سر مقدس
3. زيارت سر مقدس توسط پيامبران از كاروان
4. شادماني تكربت در استقبال از كاروان
بارگاههاي مقدس در منزلگاه ميان راه
1. مشهد نقطه در موصل
2. مشهد نقطه در نصبيين
3. مشهد نقطه در حماة
4. آيا سر مقدس در حمص هم بارگاهي دارد؟
5. مشهد نقطه در خلب
6. مشهد السقط در حلب
7. مشهد الرأس در عسقلان
داستان راهب قنسرين
سخن گفتن سر با حادث بن وكيده
نزديك دمشق
روز ورود كاروان حسيني به دمشق
فهرست منابع

كاروان امام حسين (عليه السلام) رويدادهاي راه كربلا تا شام (با كاروان حسيني از مدينه تا مدينه) (جلد 5)

  • نویسنده : طبسي محمد جعفر
  • مترجم بينش عبدالحسين
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 184صفحه
  • شابک 6-20-8769-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست