مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
فهرست
پيشگفتار
مقدمه
متن
نمايه عناوين
نمايه اسامي
نمايه موضوعي

چكيده پايان نامه هاي تربيت مدرس دانشگاه قم

  • نویسنده : جواندل نرجس
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1379
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه الهادي
  • تعداد صفحه : 218صفحه
  • شابک 5-3-90498-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست