مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
فهرست
پيشگفتار
فصل اول از آغاز ادب فارسي تا اوايل قرن هفتم
درآمد كتاب
آغاز سخن گستري
اي آنكه غمگني
شاد زي
سوگنامه كربلا
كمند عشق
داستان اپوج
پادشاه كامروا
رويارويي لشكر بهار و زمستان
پريشان خاطران
اميد
دوستدار علي
بهساريه
هواي ناي
آمدن و رفتن
لاف درويشي
شكايت ابليس
در سوزش عشق
مرثيه فرزند
گفتار درفضيلت سخن
توصيف شيرين
آزموني بزرگ
عبارت تا عبارت
عروس ناكام
پير چنگي
سمك و قطران
آداب طعام نهادن
ساز وصال
عنقاي شوق
زاهد و راسو
آرد بنماند
قاضي قم
فصل دوم از اوايل قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم
داستان مرغان
عشق مجازي و عشق حقيقي
مفنعلن متفعن كشت مرا
يار مهر گسل
صاحب نظر
اندرز و نصحيت
جور زبانها
سوال و جواب
اهل دنيا
مهتري
راز عشق
ترك شيرازي
رندي حافظ
حسن بصري
ابراهيم ادهم
خلقت آدم
در چگونگي احوال مغول
گلستان حكمت
شوخ طبعي هاي عبيد
فصل سوم از اواخر قرن هشتم تا نيمه هاي قرن دوازدهم
مجلس عشق
شاهد حجله غيب
ساغر مقصود
واقف دم
صفت حمد
حسرت جواني
شعر بلند
خيال نازك
اقبال رسا
خجلت پرواز
بد نامي حيات
مطايبات جامي
ذكر مال حال رستم بن زال
آوردن آب كورنگ به سوي صفاهان
فصل چهارم از اوايل قرن سيزدهم تا اوايل قرن چهاردهم
كي رفته اي زدل
خامه تقدير
در رثاي امام حسين عليه السلام
كيمياي جان
مهر تو
نواي بينوايي
حمام مشهد
زبان سرخ
وصه ناجور
از خون جوانان وطن لاله دميد
زهره و منوچهر
ضيمران
دروس الاشيا
فصل پنجم از اوايل قرن چهاردهم تا عصر حاضر
كوته نظر
درد دل با سماور
كچبي
اجاق سرد
خانه ام ابري‌ست
ري راه
تولدي ديگر
ساغر هستي
اهل كاشانم
آب را گل نكنيم
گوهر فروش
آرمانم شهادت
قصه شهر سنگستان
رسوايي
جمال يزدان
اتاق جادو
شبانه
زبان نگاه
زنجير
فعل مجهول
خموشانه
رهاوي
تاوان ابن خون تا قيامت ماند بر ما
نوروز
ضريح گمشده
درد واره ها
مرده خورها
اذان مغرب
مكه
حكايت شكايت ني
كعبه
رجل سياسي
پيرنيشابور
ميزگرد
ماجراي پايان ناپذير حافظ
زن و مرد در شعر فارسي
كليدر
بينش و نيايش
حنابندان
حسن ختام
واژه نامه
منابع و ماخذ

فارسي عمومي

  • نویسنده : يوسفي محمد
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 323صفحه
  • شابک 3-23-8261-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست