مدیر مسئول
محمد حسن ستاري
آدرس
قم- خيابان معلم -كوچه12 -پلاك13
خلاصه کتاب
داستان و راستان اثر است از شهيد مطهري كه قصه نيكان و پارسايان را براي پند آموزي و سرمشق قرار دادن به صورت داستان و بيان كرده است. مالك اشتر از معدود افراد شيعيان و ياوران مخلص اميرمومنان عليه السلام بود كه تا آخرين لحظه عمر شريفش در ولايت حضرت باقي بود و كلام حضرت برايش حجت تامه محسوب مي شد. روز درگذر از بازار فردي به خاطر ساده پوشي مالك چيزي به سوي او پرتاب كرد تا با تمسخرش مايه شايد ديگران شود. فردي كه مالك را مي شناخت به آن مرد گفت:او مالك اشتر نخعي فرمانده لشكر اميرمومنان عليه السلام مرد به خود لرزيد و به تصور مجازات سختي به دنبال مالك دويد و او را در مسجد يافت. او از مالك طلب عفو كرد. و مالك در جوابش گفت : من به مسجد نيامده ام مگر اين كه از خداوند براي تو آمرزش طلب كنم. آري اين شيوه دلباختگان مكتب اميرمومنان عليه السلام است.

السوقي و العابد

  • نویسنده : حسيني جبلي گرگاني سيد ابوالقاسم
  • قطع کتاب : نیم جیبی
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست