قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تاريخ مسعودي بر گرفته ازتاريخ بيهقي همراه با برگردان به فارسي روان امروزي

نویسنده: يوسفي محمد

خلاصه کتاب

يكي از قديمي ترين و مهم ترني منابعي كه اطلاعات ذي قيمتي از تاريخ غزنويان به دست مي دهد تاريخ بيهقي است. ابوالفضل بيهقي مصنف كتاب، در سال 358 در حوالي بيهق ديده به جهان گشود و در نيشابور تحصيلات خود را به پايان رساند، و در سال 470 چهره در نقاب خاك كشيد. تاريخ بيهقي در بردارنده تاريخ خاندان غزنوي از ابتدا تا زمان حيات مصنف، اوايل حكومت سلطان ابراهيم بوده و بر سر مجلد بالغ مي شده است كه امروزه حدود 5/1 آن باقي مانده است. بخش نسخت آن مقالات محمودي بوده و بخش دوم آن تاريخ مسعودي است. متن حاضر گزيده اي از كتاب تاريخ مسعودي است كه زندگي فراز و فرود و وقايع مهم عهد سلطان مسعود را در بر مي گيرد. و نمونه هايي از جنگ، صلحف شكار، عزل، نصب، ازدواج، سوگواري، تشويق، تنبيه، پيروزي، شكست و روحيات سلطان با همان مزيت، و تدوين بيهقي بر اساس شرح دكرت خطيب رهبر آورده شده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه
مرگ سلطان محمود
بازگشت امير مسعود از سپاهيان
جانشيني امير محمد
حركت از ري
در نيشابور
شورش در ري
تهنيت خليفه
خلعت خليفه
فرجام امير محمد
پيوستن دو لشكر
بازدادشت امير علي قريب
امير محمد در زندان
فرار آلتونتاش
به سوي بلخ
خاطراتي از جواني امير مسعود
خيش خانه هرات
شجاعت امير
سخاوت امير
احترام امير مسعود به پدر
اغاز سلطنت امير مسعود
بونصر مشكان
احمد حسن ميمندي
پيشنهاد وزارتا
خلعت وزير
شروع به كار وزير
بوبكر حصيري
راعي حق شناسي
عفو حصيري
داستان حسنگ
ابهام قرمطي شدن
بردار كشيدن حسنك
سپاه سالار
دو سالار بزرگ
وساطت خواجه بزرگ
نقشه سلطان
بازداشت از يارق
به سوي پايتخت
امير يوسف
بد‌گماني سلطان
بازداشت امير مسعود
سالار هندوستان
حركت سالار به هند
مرگ خليفه عباسي
ورود به رسول خليفه
تغيير خطبه
بازگرداندن رسول
داستان خوارزمشاه
افشاي توطئه
پشيماني سلطان
بازداشت بوسهل زوزني
گسيل خوارزمشاه به جنگ
جنگ با علي تگين
مرگ خوارزمشاه
بازگشت لشكر
تغيير وزير
مرگ خواجه احمد حسن
وزارت احمد عبدالصمد شيرازي
تدبير غلط
فتنه تركمانان
جشن مهركان
صلح موقت
تقدير بد
ازدواج شاهزاده
لشكر كشي امير مسعود به هند
قلعه هانسي
شكست از سلجوقيان
حاجت سباشي
سقوط نيشابور
جنگ با سلجوقيان
مرگ بو نصر مشكان
بيهقي بعد از بونصر
شكست نهايي
فهرست نام اشخاص
فهرست نام مكان‌ها
فهرست منابع

من به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت و کسی که چندین بار ایشون رو از نزدیک دیدم، می‌تونم بگم که این انسان شریف تکرار نشدنیه.

1 سال پیش توسط حسن الماسی

لورم اپیسوم متن ساختگی است برای نمایش متون.

1 سال پیش توسط روح الله نیاسر