مدیر مسئول
محمد حسن ستاري
آدرس
قم- خيابان معلم -كوچه12 -پلاك13
خلاصه کتاب
داستان و راستان اثري است از شهيد مطهري كه ماجراي نيكان و پارسايان را براي پندآموزي و سرمشق قرار دادن به صورت داستان بيان كرده است. مرد آهنگري براي يادگيري علم به مكتب خانه اي مي رود در حالي كه نزديك به چهل سال دارد. هرچه كوشش مي كند چيزي ياد نمي گيرد. سكاكي استاد وي به او سفارش مي كند كه به دنبال آهنگري خود برود كه اين سخن با خنده ديگر شاگردان مواجه مي شود. مرد آهنگر با ناراحتي از شهر خارج شده و به ميان كوهي مي رود در حال فكر كردن بود كه مي بيند از صخره اي آب مي چكد و از چكيدن آب سنگ سوراخ شده است. با خود مي انديشد كه چگونه سنگ در مقابل چكيدن آب سوراخ مي شود ولي هوش و مغز من از شنيدن مطلب به فعاليت نمي پردازد. اين دفعه با اراده بيشتر به تعليم علم مي پردازد و هر آنچه كه مي خواند ياد مي گيرد.

الطالب الكهل

  • نویسنده : حسيني جبلي گرگاني سيد ابوالقاسم
  • قطع کتاب : نیم جیبی
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست