مدیر مسئول
محمد حسن ستاري
آدرس
قم- خيابان معلم -كوچه12 -پلاك13
خلاصه کتاب
آيا در عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله عبارت اشهد ان عليا ولي الله در اذان تشريع شده است؟ اين سوالي است كه از جانب بسياري از مذاهب اسلامي و افراد پرسيده مي شود. مطالب بسياري در توضيح اين شبهه ارايه شده كه مراجعه به كتب و آثار علما و دانشمندان شيعي پاسخ آن را ارايه مي دهند. بايد گفت كه اين عبارت جزو شعاير اسلامي مذهب شيعه است و جزو اصلي اذان نيست، به عبارت ديگر براي اين كه اعتقادات شيعه بروز و ظهور پيدا كند اين شعار بيان مي گردد. اما در مقابل سوال ما اين است شما كه خود را اهل حقيقت مي دانيد چرا «حي علي خير العمل» را حذف كرده ايد اين جمله كه جزو اذان بوده و در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و خليفه اول گفته مي شده. چرا در نماز صبح جمله «الصلاه خير من النوم» را اضافه كرده ايد؟ چطور اضافه كردن جمله اي از جانب شما مخل اذان نيست ولي شهادت به اعتقادات از جانب ما مخل اذان است. در اين كه اميرمومنان ولي و حجت خداست شكي نيست پس اقرار به آن هم بدون اراده جزو اذان بودن مفيد فايده خواهد بود. اثر حاضر به تاريخچه و روايات مرتبط با اين كلام (اشهد ان عليا ولي الله) و نقل اقوال علماي شيعه پرداخته است.

اشهد ان عليّا ولي الله

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست