مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
فهرست
پيشگفتار
مقدمه
متن
نتيجه
نمودار
نمايه عناوين
نمايه اساس
نمايه موضوعي

چكيده پايان نامه هاي مركز تربيت اسلامي مدرس دانشگاه قم

  • نویسنده : حسيني جبلي گرگاني سيد ابوالقاسم
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1377
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه نهضت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 253صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست