مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
هدف كتاب حاضر شناساندن قرآن به وسيله خود قرآن است، قرآن كريم در بيش از چهارصد آيه به گونه هايي مختلف مستقيم و غير مستقيم خود را معرفي كرده است. كه در مجموع مي توان گفت مفاد اين آيات پيرامون مطالب ذيل است. معرفي اوصاف قرآن مانند محكم و متشابه، تأويل جهاني و جاوداني و ...، بيان هدف از نزول قرآن، تاكيد بر غير بشري بودن قرآن مانند آيات تحدي، عدم اختلاف و ... بيان اصول نزول قرآن و چگونگي آن و در آخر تشريح وضعيت مخالفان، شيوه هي مخالفت قرآن و موضع گيري قرآن در برابر آنها.
فهرست

پيشگفتار
فصل اوّل: ويژگيهاي قرآن
نامها و اوصاف قرآن
جامع بودن قرآن
مفهوم آيه و سوره
جاودانگي و جهاني بودن قرآن كريم
آيات محكم و متشابه قرآن
تأويل قرآن
عدم تحريف قرآن
ناسخ و منسوخ قرآن
فصل دوّم: نزول قرآن
نزول قرآن از طريق وحي
كيفيت وحي قرآن
كلمات و الفاظ قرآن از خدا است
پيراسته از سهو و خطا بودن از خدا است
چگونگي نزول قرآن
راز‌هاي نزول تدريجي قرآن
فصل سوّم: حقانيت قرآن
حقانيت قرآن
مبارزه طلبي و عجز مخالفان از مقابله به مثل
شخص درس نخوانده، آورنده معارف
قرآن حق است
هماهنگي و عدم اختلاف در قرآن
كتابهاي آسماني پيشين، تصديق كنند‌گاه قرآن كريم
سوگند به قرآن
شهادت خدا و فرشتگان بر حقانيت قرآن
فصل چهارم: هدف نزول قرآن
قرآن هدف نزول خود را بيان مي‌كند
راهها و شيوه‌هاي رسيدن به هدف
فصل پنجم: معارضان قرآن
اهميت مبارزه
علل سركشي مخالفان
راههاي مبارزه
مبارزه منفي و غير منطقي
فهرست منابع

قرآن در قرآن

  • نویسنده : احمدي مهدي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 2500 نسخه
  • تعداد صفحه : 288صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب علوم قرآن
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست