مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
بدن انسان مجموعه اي پويا از ساختارهاي پيچيده اي است كه همواره شگفتي بشر را بر مي انگيزد، و علاوه بر اين كه مي تواند بقاي خود را حفظ نمايد تكامل نيز مي يابد. با توجه به اين سيستم عظيم، انديشيدن به يك دستگاه كنترلي دقيق و ظريف كه سرتاسر بدن را پوشش دهد اجتناب ناپذير است. اين مسئوليت خطير به عقده دستگاه اندوكرين است كه دستگاه دورن ريز ناميده مي شود. در اني كتاب كه مخاطبان آن دانشجويان علوم پايه، پزشكي، پيراپزشكي، فيزيوپاتولوژي و ... مي باشد، سعي شده است كه تا با بياني ساده به چگونگي عملكرد دستگاه درون ريز و اختلالات متابوليسمي ناشي از آن پرداخته شود.
فهرست
فصل1
مروري بر دستگاه درون ريز
نقش دستگاه اندو كربن
هورمون‌ها و ترشحات غدد درون ريز
ساختار دستكاه غدد درون ريز
انواع هورمون‌ها و ترشحات آنها
هورمون‌هاي هورموني
ارتباط بين دستگاه عصبي و غدد درون ريز
فصل2
هيپوتالاموس و غده هيپوفيز
غده‌هاي هيپوتالاموس و هيپوفيز
آناتومي
تكامل
ساختمان ميكروسكوپي
هورمون‌‌ها
اختلالات هيپوتالاموس
اختلالات هيپوفيز قدامي
خلفي اختلالات هيپوفيز
فصل3
غده تيروئيد
ساختمان ميكروبي
تكامل
هورمون‌ها
اختلالات غده تيروئيد
فصل4
غدد فوق كليوي
آناتومي
تكامل
ساختمان ميكروسكوپي
هورمون‌هاي قشر فوق كليه
اختلاات كوتكس آدرنال
هورمون‌هاي بخش مركزي آدرنال
اختلالات بخش مركزي آدرنال
فصل5
پانكراس
موقعيت و آناتومي
ساختمان ميكروبي
تكامل
هورمون‌ها
كنترل اندو كريني هموستاز گلوكز
اختلالات
فصل6
هورمون‌هاي معروف
نقش اندوكريني مجراي معدي- روده‌اي
غده صنوبري
نقش دورن ريزي بافت چربي
فصل7
كنترل اندوكرين و تعادل مايعات
تعادل مايع
هورمون‌هايي كه در تعادل مايعات مؤثرند
اختلالات تعادل مايع
فصل8
كنترل اندوكريني هموستاز كلسيم
نقش كلسيم
مكانيسم‌هايي كه در هموستاز كليسم نقش دارند
هرومون‌هايي كه در هموستاز نقش دارند
اختلاات تنظيم كلسيم
فصل9
كنترل رشد از طريق سيستم غدد
كنترل مستقيم رشد
كنترل غير مستقيم رشد
تعيين قد
اختلاات رشد
فصل10
منشأ نئوپلازي اختلالات غدد درون ريز
سندرم‌هاي چند گانه نئوپلازي اندو كرين
سندرم‌هاي هورمون نابجا
فصل11
تكامل سيستم توليد مثل
تكامل جنسيتي جنين
رشد و تكامل پستان
رشد و تكامل پس از تولد
بلوغ
فصل12
دستگاه توليد مثل
ساختمان
اووژنز
هورمون‌ها
چرخه قاعدگي
بيماري‌هاي تخمدان و لوله‌هاي فالوپ
اختلالات آندمتر و ميومتر
يائسگي و اختلالات قاعدگي
اختلالات گردن رحم
اختلالات واژن و فرج
اختلالات پستان زن
ناهنجاري‌هاي مادر زادي
فصل13
دستگاه توليد مثل مردانه
ساختمان
اسپرماتوژنز
هورمون‌ا
اختلالات بيضه‌هاي و اپيديديم
اختلالات پروستات
آسيب‌هاي آلت تناسلي مردانه
اختلالات پستان مردان
فصل14
فرايند توليد مثل
آميزش و اختلالات جنسي
باروري و جلوگيري از بارداري
ناباروي
درمان سقط جنين
جفت
هورمون‌هاي جنسي در زمان بارداري
زايمان
اختلالات زايمان
شير‌دهي
اختلالات دوران بارداري و جفت

سيستم هاي غدد درون ريز و توليد مثل

  • نویسنده : ساندرز
  • مترجم ابراهيمي منصور
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 487صفحه
  • شابک 0-11-8261-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب طب (پزشکی)
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست