مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
اين كتاب داراي چهار بخش است كه همگي به حقوق داخلي اختصاص دارند، بخش اول، انديشه محوري، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب را ارائه مي دهد، بخش دوم، سيري در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از لحاظ پيشبرد اهداف حقوق بشر مي باشد، بخش سوم و چهارم به ترتيب به اعتراض بر احكام كيفري و انديشه هاي گوناگون اختصاص دارد.

آيين دادرسي كيفري (جلد چهارم) انديشه ها

  • نویسنده : آخوندي محمود
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 439صفحه
  • شابک 2-4-498-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب حقوق جزا
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست