مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
حكيمان و متكلمان اسلامي هر يك بر اساس مشرب خويش در مسير مبدأ و معاد كوشيده اند، كه صدر المتالهين در ميان فلاسفه اسلامي نقطه عطفي به شمار مي رود. در اين كتاب خواننده بعد از آن كه تا حدودي با مباحث استدلال و روش مشاء و كشفي روش اشراق آشنا شده با خلاصه و چكيده تحقيقات پيشينيان و ثمره افكار و انظار پيراسته از ابهام و اشكال كه در اين كتاب آورده شده است آشنا شده و عصاره نتايج افكار حكما و معلمان را كه به وسيله سير و سلوك برايشان حاصل شده است را دراينجا مشاهده خواهد كرد.

ترجمه و شرح بخش نخست كتاب المبدأ و المعاد ملاصدرا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست