مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره)، سلطه مستقيم آمريكا بر ايران اسلامي برچيره شدن شيطان بزرگ از همان سالها بلكه ماه ها و حتي روزهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي در صدد ضربه زدن به اين نهضت بزرگ بود و همواره در جهت ايجاد اغتشاش و بلوا با هدف نابودي اين نظام و دست يابي مجدد به پايگاه خود تلاش مي كرد. در اين بين صدام به عنوان غلام حلقه به گوش آمريكا، دستور اربابان خود را به اجرا درآورد و در شهريور 59 جنگي 8 ساله را به ايران اسلامي تحميل كرد كه اني عمل با حمايت همه جانبه آمريكا و ديگر كشورهاي غربي، با هدف بر اندازي نظام و حضور مجدد آمريكا و تسلط مجدد بر اوضاع منظم بود...
فهرست
مقدمه
بخش اول: نظام سرمايه دار و داعيه رهبري جهاني
فصل اول: جهاني شدن لازمه سرمايه داري
انحصار تضمين كننده استمرار و گسترش نظام ربوي
بانك پايگاه سازماندهي اعتبارات
ماشينزيم ابزار تحريك سرمايه‌هاي انبوه
نظام توزيع متمركز مولود طبيعي توليد انبوه
حيات كارخانه در گرو مصرف متمركز
سلب اختيار محصول نظام ربوي
بين المللي بودن نظام كفر
فصل دوم: مديريت جهاني نظامي سرمايه‌داري
الف) علت تشكيل و هدف سازمان ملل
ب) تشكيلات سازمان ملل(اركان- كارگزاري‌ها)
در بخش فرهنگي
در رابطه با اقتصاد
در رابطه با سياست و حقوق
شركت‌هاي چند مليتي حاكمان بي‌مرز
عملكرد اين شركت‌ها
حاكميت اقتصادي
حاكميت سياسي شركت‌ها
حاكميت فرهنگي
پي‌آمد حاكميت كارتل‌ها در جهان سوم
پي‌آمد‌هاي اقتصادي
پي‌آمد‌هاي سياسي
پي‌آمد‌هاي فرهنگي
كميسيون سه جانبه
اعضا
هدف از تشكيل كميسيون
رابطه كميسيون و شورا و دولت
بخش دوم: انقلاب اسلامي و رهبري جهاني
فصل اول: ضرورت تحليل انقلاب اسلامي
تعريف مفردات
تفاوت بنيادين دو واژه«انقلاب» و «نهضت»
نهضت و انقلاب در لغت و اصطلاح
الف) تفاوت لغوي
ب) تفاوت اصطلاحي
تعريف انقلاب
تعريف دين و اسلام
تعريف انقلاب اسلامي
فصل دوم: زمينه‌هاي و بستر‌هاي پيدايش انقلاب اسلامي
1. وابستگي سياس تمام عيار رژيم پهلوي
2. وابستگي فرهنگي
3. وابستگي اقتصادي
تئوري‌ تحليل انقلاب اسلامي
الف) در جريان بودن انقلاب اسلامي
ب) انقلاب اسلامي نمونه‌اي منحصر به فرد
ج) عدم كارايي تئوري‌هاي تحليلي موجود
ضرورت دست‌يابي به تئوري تحليل جديد
الف) تركيل در روش تحليل منطقي و تاريخي
ب) در مسير تحليل« فلسفه انقلاب اسلامي»
بررسي ابعاد ويژگي‌هاي نهضت و انقلاب
الف) تناسب استعمال واژه با تحقق اجتماعي
ب) ضرورت و اهميت نگرش سيستمي
نقش اهداف و آرمان‌ها
نقش اجزا و ابزارها
كيفيت روابط انساني
تأثيرمباني و اصول
نتيجه‌گيري
تذكر ضروري
فصل سوم: اهداف انقلاب اسلامي
1. اهداف سياسي
مبارزه دائمي با ظلم استكبار جهاني و قطع سلطه آن
صدور انقلاب و انتقال ارزش‌هاي آن با كشورهاي اسلامي و جهان
بيداري ملّتها
قطع ريشه‌هاي فساد
عدم پذيرش سيادت كفر و شرك جهاني
رعايت و حفظ هميشگي سياست بين المللي اسلام
نهراسيدن از دشمن
حمايت از محرومان و مستضعفان
2. اهداف فرهنگي
تضمين استقلال جامعه
معرفي صحيح احكام اسلام
مبارزه تا نفي كامل فرهنگ كفر
الف) جهان تشنه فرهنگ اسلام است
ب) انتقال تجربه انقلاب اسلامي به جهان
ج) قدرت برتر اسلام
د) احياي هويت مسلمين و محرومين جهان
هـ) عدم سازش با ظالمان
مقابله با تهاجم فرهنگي
قطع وابستگي فرهنگي
تحول فرهنگ
دفاع همه جانبه از ارزش‌هاي ديني
خود باوري در سايه فرهنگ
3. اهداف اقتصادي
تحقق قسط و عدالت اجتماعي
تأمين امنيت مالي و اقتصادي
نفي وابستگي و خود باختگي
خود باوري و پشتكار
استقبال از تحريم اقتصادي و انزوا
تلاش براي دست‌يابي به دانش و فن و فن آوري
بخش سوم: انقلاب اسلامي و آمريكا
فصل اول: سياست خارجي آمريكا در زمان شاه
1. دكتر آيزنهاور
2. دكترين كارتر
فصل دوم: سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا
الف) اهداف آمريكا در خاورميانه
ب) اسرائيل و آمريكا
سيطره بر مطبوعات امريكا
ج) انقلاب اسلامي ايران و تأثير ان در خاورميانه
فصل سوم: سياست‌هاي بيروني آمريكا جهت شگست انقلاب اسلامي
سياست دولت ريگان نسبت به ايران
راه حل اول: تحليلي بر روند نزديك شدن آمريكا به ايران( 1985-1986)
دلايل و مؤلفه‌هيا استراتژيك
ناكارايي در ميراث ديپلماتيك
راه حل دوم: شيوه نظامي و جنگ ايران و عراق
فصل چهارم: ارتباط ايران و آمريكا در قبل از انقلاب اسلامي
سياست‌هاي آمريكا در ايران بعد از جنگ جهاني دوّم
الف) اقتصادي
ورود نفت به اقتصاد ما
انقلاب سفيد
تغيير الگوي مصرف و اقتصاد
كشاورزي و صنايع
ب) فرهنگي
ج) سياسي
فصل پنجم: سياست‌هاي آمريكا جهت شكست انقلاب اسلامي
1. اختلافات گروه‌هاي داخلي
2. ستون پنجم
3. ترور شخصيت‌ها
4. اقدامات نظامي(... و جنگ)
آشوب كردستان
فتنه اذربايجان
آشوب تركمن صحرا و گنبد
واقعه طبس
كوتاي نوژه
جنگ تحميلي
5. تحريم اقتصادي
ترفند‌هاي اقتصادي آمريكا در طول جنگ
كاهش قيمت نفت
6. تهاجم فرهنگي
تهاجم به دستاوردهاي فرهنگ اسلامي
بخش چهارم: آمريكا و جنگ تحميلي
فصل اول: نقش آمريكا در پيدايش جنگ تحميلي
هجوم سراسر به جمهوري اسلامي ايران
اهداف عراق از تهاجم نظامي به ايران
دليل خصومت آمريكا
دلايل عدم پذيرش قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد
فصل دوم: آمريكا و رژيم عراق
كمك‌هاي نظامي
الف) سلاح و تجهيزات جنگي
ب) اطلاعات و مستشاري نظامي
ج) همكاري در ساخت سلاح‌هاي كشتا جمعي و موشك‌هاي دو برد
كمك‌هاي اقتصادي
كمك‌هيا سياسي
فهرست منابع و مآخذ
الف- كتب
ب- مجلات و بولتن‌ها

انقلاب اسلامي، آمريكا و جنگ تحميلي

  • نویسنده : بهداروند محمد مهدي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1383
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 376صفحه
  • شابک 2-20-8261-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست