مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
كتاب حاضر مجموعه مقالاتي است، كه عمدتاً به طرح آراء و نظرات جديد در شاخ هاي مختلف فلسفي و تحولات اخير در رويكردهاي مختلف مي پردازد. از اين ميان چهار مقاله انتخاب و ترجمه شده اند، مقاله اول معرفت شناسي نوشته اي بي گري لينگ و ترجمه يوسف دانشور، مقاله دوم فلسفه دين، چارلز تاليا فرو، ترجمه خليل قنبري، مقاله سوم فلسفه اخلاق، جان اسكروسپكي، تجرمه محسن جوادي و مقاله چهارم فلسفه تحليل، جان آرسل ترجمه محمد سعيدي مهر مي باشد.
فهرست

پيشگفتار
معرفت شناسي
مدخل
1. معرفت
2. شكاكيت
نتايج
عموم
معرفت
شكاكيت
مسائلي براي بحث و گفت و گو
فهرست منابع
براي مطالعه بيشتر
فلسفه دين
1. نگاهي گذرا به وضعيت كنوني فلسفه دين
2. اعتقادات ديني و نحوه‌هاي ديني زندگي
3. صفات خداوند
4. شواهد، تجربه ديني و تبيينهاي دنيوي
5. چهار دليل درباره وجود خداوند
6. راه‌هاي جديد در فلسفه دين
سپاسگزاري
منابع مطلعاتي ديگر
مسائلي براي بحث و گفت و گو
فهرست منابع
براي مطالعه بيشتر
فلسفه اخلاق
حوزه فلسفه اخلاق
نكوهش، ستايش و ميال
شخصيت، فضايل و آزادي
نظريه‌اي اخلاقي: سود‌گرايي
بي‌طرفي
چه انتظاري از يك نظريه اخلاقي داريم؟
تكثر ارزش
عقل عملي
امر مطلق قرارداد گرايي
عقل، اخلاق و دين
فرا اخلاق
مسائلي براي بحث و گفت و گو
فهرست منابع
فلسفه تحليلي
1. فلسفه تحليلي
2. ردّ اين دو تفكيك و ردّ مبنا گرايي
3.برخي پيشرفت هاي اخير
4. ارزيابي كلي
فهرست منابع
واژه‌نامه فارسي- انگليسي
واژه‌نامه انگليسي- فارسي

نگرشهاي نوين در فلسفه

  • محقق (تدوینگر - به همت) موسسه فرهنگي طه و دانشگاه قم
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 272صفحه
  • شابک 2-12-7019-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست