مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
با توجه به مسير تحول و تكامل اطلاعات در جوامل و عصر كنوني و پيشرفت شگرف حسابگري و حسابرسي در مديريت مالي دولتي در كشورهاي پيشرفته، متاسفانه سيستم امور مالي در سازمان هاي دولتي كنون در ايران با اهداف دستگاه هاي اجرايي كه بايد از پيشرفت هاي رو به تزايت ساير كشورها تبعيت نمايد، از قافله عقب مانده است، لذا رسيدگي اصولي و واقعي به اين امور و پيگري موسع و موجد در پيكرده سنتي سيستم حسابداري و روش هاي مالي و نگهداري حساب هاي دولتي و تغيير بنيادي آن در جهت تعيين و بهبود در روش ها و سيستم ها به نحوي كه نيازهاي فعلي سيستم مالي دستگاه ها را پاسخگو باشد، اجتناب ناپذير نمايد.

وظايف واحدهاي امور مالي در دستگاه هاي دولتي

  • نویسنده : صدفي كاظم
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1382
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 156صفحه
  • شابک 7-4-94122-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اقتصاد
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست