مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
اين كتاب ترجمه دو فصل از كتاب ديدگاه ها درباره خدا است كه به بررسي گزيده اي از آراء فلسفي و كلامي مطرح در غرب مي پردازد. آقاي آون در كتاب خود به تبيين خدا باوري سنتي، تصور متناهي از خداوند ديدگاه نوافلاطوني همه خدا انگاري و الهيات پويش،پرداخته است. آون براي تحصيل تصوري درست از خداوند و اوصاف او علاوه بر تلاش بي وقفه عقلاني خود از راهنمايي هاي فراوان و ارزنده وحي نيز مدد مي گيرد، بررسي فراز و نشيب هاي سعي و كوشش آدمي براي شناخت خداوند كاري خوب است. اما براي انجام آن علاوه بر تامل در آراء حكيمان و متكلمان بايد به سراغ دستاوردهاي فرهنگي، هنري و اخلاقي انسان هم رفت.
فهرست
مقدمه مترجم
تاريخچه ديد‌گاه‌ها فلسفي درباره خدا
ضرورت بحث از خدا و ديد‌گاه‌هاي گوناگون درباره آن
معرفي نويسنده و عنوان كتاب
نگاهي گذرا به مطالب فصل‌ها
نكاتي مربوط به ترجمه
مقدمه مؤلّريال
فصل اول: ديد‌گاه توحيدي
الف) خداباوري سنّتي(1)
1. يگانگي خدا
2. خداي خالق
3. عدم تناهي خدا
4. قيام بالذات خدا
ب) خداباوري سنّتي(2)
5. تجرد خدا
6. سرمديت خدا
7. تغيير ناپذيري خدا
8. تأثر پذيري خدا
9. بساطت خدا
10. كمال خدا
11. علم مطلق خدا
12. قدرت مطلقه
ج) خداباوري سنّتي(3)
‍[13. تعالي خدا]
[14. حلول خدا]
[15. تشخّص خدا]
[16. اسناد «عيني» و «ذهني» به خدا]
فصل دوم: ديد گاه غير توحيدي
الف) خدا متناهي
[نقاط قوْت ديدگاه خداي متناهي ]
[اشكالات اين ديد‌گاه ]
ب) خداي فلسفه نو افلاطوني
[بررسي و نقد ديد‌گاه فلوطين]
ج) همه- خداانگاري
[نقاط قوّت همه- خداانگاري]
[اشكالات همه- خداانگاري]
د) الهيات پوشش
[ديد‌گاه وايتهد ]
[بررسي و نقد ديد‌گاه وايتهد ]
[ديد‌گاه هارتشورن ]
[بررسي و نقد]

ديدگاه ها درباره خدا

  • نویسنده : اچ.پي.ائن
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدف
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 203صفحه
  • شابک 9-03-5878-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست