مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
اين كتاب مجموعه مقالاتي در خصوص آشنايي باتاملات فيلسوفان دين معاصر است، مساله فلسفي دين از پرسش هاي پرجاذبه و درپاي بشر است كه قرن ها پيش از آن كه بدين نامه شناخته شود در مجموعه تاملات فلسفي انسان نقش چشمگيري داشته اند فيلسوفان مسلمان نيز در اين زمينه سهم مهمي در بسط دين شناسي فلسفي داشته اند. در غرب هم بعد از رنسانس به ويژه در قرن آخر شاهد بسط و شكوفايي روز افزون تامل فلسفي در مقولات ديني (فلسفه دين) هستيم ...
فهرست
فلسفه دين
1. فلسفه و باور به خدا
2. فلسفه و تعليمات و اعمال دين
براهين اثبات وجود خدا
1. براهين جهان شناختي
2. براهين وجود شناسي
3. ادامه براهين وجود شناختي
4. براهين فرجام شناختي
5. ادامه براهين فرجام شناختي
6. ديگر براهين خداشناسي
دين و معرفت‌شناسي
1. قرينه گرايي
2. ويژگي‌ قرينه‌گرايي
3. نقد قرينه‌گرايي
4. واقعي بودن و قانوني بودن باور ديني
5. فرويد و ماركس
6.پاسخ ديني قاطع
7. فرو كاستن ويژگي قانون بودن باور به واقعي بودن آن
اهميت ترجمه زبان مجازي در دين
دين و كثرت گرايي
ايمان و عقلانيت از ديد‌گاه نيومن
علم آگوستيني با دوئمي؟
علم آگوستيني
الف) چرا به علم آگوستيني نياز داريم
1. مثال نظم و تصادف
2. نظريه نياي مشترك و كد ژنتيك
3. آيا TCA«قطعي» است؟
ب) ايراداتي به علم آگوستيني
1. ايمان و عقل
2. تخلف آكادميك
3. آيا علم آگوستيني، «علم» است؟
4. علم دوئمي
احتمالات: پيشيني و پسيني
الف) خداوند چونان هنرمندي كلاسيك يا رمانتيك؟
ب) شواهد تجربي

جستارهايي در فلسفه دين

  • مترجم فتحي زاده مرتضي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 205صفحه
  • شابک 4-9-90489-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست