مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
ساده ترين ديدگاه در باب قوانين طبيعت ديدگاه ساده انتظام نام گرفته است. اين ديدگاه در مقابل بسياري از مشكلات از جمله تفكيك قوانين از تعميم هاي اتفاقي، شرطي هاي خلاف واقع، استقرا، قوانين بي مصداق و مانند آن از پاي درآمد بجاي خود را به رايت هاي پيچيده تري داد. بعد ديدگاه رئاليستي كليات اين ديدگاه با معرفي قوانين به روابط ضروري ميان كليات هم مي كوشد تا ضرورت قوانين را توضيح دهد و هم تلاش مي كند تا وجود يكنواختي هاي موجود در طبيعت را بر پايه اين ضرورت تبيين كند. در مقابل دين ديدگاه هاي تحويل گرايانه و رئاليستي، ديدگاه هاي حذف گرايانه قرار گرفت كه يا اصل وجود قوانين را بر نتابيد يا ميان قوانين طبيعت و قوانين موجوود در علم فرق نهاد. در ميان ديدگاه هاي موجود به نظر مي رسد ذاتي گرايي علمي نظريه اي كاملاتر، جامع تر و منسجم تر درباره چيستي قوانين طبيعي و مبناي وجود شناختي آن ارائه مي دهد. اما در اين ديدگاه نيز خلأهايي به چشم مي خورد كه نشان مي دهد اگر ذاتي گرايي علمي سمي از واقعيت دارد، هنوز نيازمند ترميم و تكميل است.

قوانين طبيعت

  • نویسنده : ديواني امير
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1382
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 384صفحه
  • شابک x-8-94122-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست