مدیر مسئول
محمد تقي نخستين حلم
آدرس
قم- خيابان معلم - مقابل بيت امام - نبش كوي دهم
خلاصه کتاب
اين كتاب در قطع جيبي ، ترجمه رساله حقوق امام سجاد(ع) مي باشد كه به مباحث حقوق و اخلاق مرتباً با روابط انسان ها با يكديگر و رعايت حقوق يكديگر مي باشد.
فهرست

پيشگفتار
فصل اول: حق خدا
حق خدا
تقوي
نصيحت و همكاري بر اقامه حق در جامعه
نيكي، شكر، رضا و صبر
زيارت برادر مؤمن
سكوت در غير معلومات
قرآن
فصل دوم: حقوق اعضاء‌
حق نفس
حق زبان
حق گوش
حق چشم
حق پا
حق شكم
حق عورت
فصل سوم: حقوق واجبات
حق نماز
حق حج
حق روزه
حق صدقه
حق قرباني
فصل چهارم: حقوق سرپرستان
حق فرمانروا
حق معلّم
حق مولي
فصل پنجم: حقوق رعيّت
حق رعيّت
حق شاگرد
حق همسر
حق غلام و برده
فصل ششم: حقوق خويشاندان
حق مادر
حق پدر
حق فرزند
حق برادر
حق مولي
حق آزاد شده
فصل هفتم: حقوق مردم
حق احسان كننده
حق مؤذن
حق امام جماعت
حق همنشين
حق همسايه
حق همراه و همسفر
حق شريك
حق مال
حق طلبكار
حق معاشر
حق مدّعي
حق مدّعي عليه
حق مشورت كننده
حق مشاور
حق نصيحت كننده
حق مشاور
حق نصيحت خواه
حق نصيحت كننده
حق سالخورده
حق خردسال
حق سائل
حق مسئول
حق شاد كننده
حق بدي كننده
حق هم‌كيش
حق اهل ذمه
فهرست منابع

سيماي مومنين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست