مدیر مسئول
عليرضا دانايي
آدرس
قم، شهرك قدس، تقاطع اول، سمت چپ، ساختمان سبز، پلاك 14
خلاصه کتاب
دعاي كميل از ادعيه معروف و از بهترين دعاهاست، دعاي حضرت خضر عليه السلام كه امام علي عليه السلام به كميل بن زياد كه از خواص اصحاب آن حضرت بود تعليم فرمودند، حجت محفوظ ماندن از شر دشمنان و گشوده شدن درهاي روزي و آمرزش گناهان خوانده مي شود. همچنين دعاي توسل به چهارده معصوم عليهم السلام است كه صاحب خزائن فراقي در ص 373 نقل كرده از مزار بحار از بعضي مولفان اصحاب از محمد بن بابويه از ائمه عليهم السلام و دعايي كه سريع الآجابة است.

دعاي كميل و توسل

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست