مدیر مسئول
عليرضا سبحاني نسب
آدرس
خیابان شهید فاطمی(دورشهر) کوچه 18، فرعی اول سمت چپ، پلاک 39- تلفن 31653-025
خلاصه کتاب
كتاب فوق كه در سال پيامبر اكرم (ص) و به نام ايشان نگاشته شده است ، شامل دو فصل تحت عناوين سرمشق هايي از اخلاق فردي پيامبر اعظم (ص) و سرمشق هايي از اخلاق اجتماعي و حكومتي پيامبر (ص) مي باشد . نويسنده محترم از جمله فضايل اخلاقي كه براي خاتم پيامبران (ص) برمي شمارد از اين قبيل است : حيا ، كرامت و بزرگواري ، فروتني ، ادب در كودكي ، خوش بويي و آراستگي ، امانت داري ، مهرباني با خانواده ، قناعت و ساده زيستي و ... در فصل دوم كتاب نيز برخي از فضايل اخلاق اجتماعي و حكومتي ايشان ذكر شده است كه شامل مواردي به شرح ذيل مي باشد . ارزش دادن به اخلاق نيكو ، تشويق به كار ، اجراي قانون براي همه ، مشورت با ياران ، دوري از چاپلوسي ، تكريم مردم ، مبارزه با خرافه گرايي و........

با محمد (ص)، نگاهي به اخلاق فردي و اجتماعي پيامبر اعظم (ص)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست