مدیر مسئول
سيد محمد مهدي طباطبايي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 14، پلاك 25، كد پستي 37156
خلاصه کتاب
كتاب چگونه مباحثه كنيم ؟ از مجموعه مهارت ها قسمت سوم مي باشد كه توسط آقاي مقدمي نگارش يافته است . نويسنده محترم در تعريف مباحثه بيان مي دارد كه بحث در لغت به معناي پژوهش ، جستجو ، تحقيق و تفحص مي باشد و مباحثه را گفت و گو ، بحث كردن با يكديگر گفته اند . بحث و مباحثه به گفتگوي علمي ميان دو يا چند نفر در باره يك موضوع مشخص گفته مي شود ، كه بعد از يادگيري از استاد به منظور تثبيت مطالب در ذهن و رفع اشكال صورت مي گيرد و استعمال آن در مباحثه هاي درس شايع تر است . در اين كتاب مباحثه به سه بخش تقسيم شده است ، مباحثه درسي ، مباحثه حديثي و مباحثه قرآني . كه هركدام از اين بخش ها خود به چند بخش تقسيم مي شود . برخي از منابع استفاده شده در اين كتاب ، شامل اصول الحديث و الاحكام آقاي سبحاني ، اصول كافي كليني ، المنطق مظفر ، الميزان علامه طباطبايي ، فرهنگ معارف اسلامي سيد جعفر سجادي و... مي باشد .

چگونه مباحثه كنيم؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست