مدیر مسئول
سيد حسين صحفي
آدرس
قم، خيابان ارم، جنب پاساژ قدس، پلاك 293
خلاصه کتاب
اين كتاب شامل جزء سي ام قرآن كريم به خط آقاي عبدالرحيم افشاري زنجاني مي باشد كه توسط انتشارات قلم با همكاري انتشارات ارم چاپ و منتشر گرديده است. در ابتداي كتاب فوق نيز دستورات مربوط به نماز آمده و به آموزش نماز و روخواني قرآن كريم پرداخته شده است .

جز سي قرآن كريم با آموزش روخواني قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست