مدیر مسئول
سيد محمد تقي هاشمي
آدرس
قم - خيابان سميه - ميدان معلم - كوچه سميه 26 - پلاك 26
خلاصه کتاب
تربيت جزء لاينفك حيات بشري است ، چرا كه خداوند هدف از بعثت انبياء را تزكيه و تعليم كتاب و حكمت مي شمارد . تربيت نشاءت گرفته از مكتب صحيح اسلام باعث هدايت و نجات بشريت از ظلالت و گمراهي شده و سعادت دنيوي و اخروي را در پي دارد . بيان وقايع تاريخي به خصوص عصر معصومين عليهم السلام ، در موضوع تربيت مي تواند راهنما و چراغ هدايتي در تربيت شخصي و فرزندان بوده باشد ، زيرا ايشان بهترين ها را معرفي و بيان و نيز تاييد كرده و به آن سفارش مي نمودند . القصص التربويه مجموعه داستانهاي تربيتي مكتب اسلام است كه مي تواند در سعادت دنيوي و اخروي بشري مفيد واقع شود .

القصص التربويه عند الشيخ فلسفي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست