مدیر مسئول
سيد محمد تقي هاشمي
آدرس
قم - خيابان سميه - ميدان معلم - كوچه سميه 26 - پلاك 26
خلاصه کتاب
از جمله وظايف فقهاي دين اسلام تبيين و تشريح احكام شرع است تا عموم قادر به فهم درست و استفاده مفيد از آن باشند . در عصر حاضر رساله علميه هر كدام از فقها اين امر را به انجام رسانيده است . منهج الصالحين رساله علميه شهيد آيت الله سيد محمد صادق صدر (ره) است كه در سه جلد منتشر شده است . جلد اول آن شامل عبادات ( تقليد ، طهارت ، صلاه ... خمس ) و جلد دوم و سوم آن شامل مباحث معاملات مي باشد .

منهج الصالحين ـ العبادات (ج1) ، المعاملات (ج2و3)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست