مدیر مسئول
علي مولوي نيا
آدرس
قم، خيابان انقلاب، چهاره راه سجاديه، ابتداي سميه ،جنب بانك سپه
خلاصه کتاب
معرفت خداي متعال از راه معرفت حجت خدا؛ و نيز آشنايي با دين خدا از راه آشنايي و اعتقاد به حجّت خدا ميسّر است. از اين رو پيامبران واسطه شناخت خدا و دين خدا بودند. از مهمترين رسالت هاي آنان معرفي حجت بعدي بود كه رسول اكرم(ص) به اين رسالت عمل نموده و اميرالمؤمنين عليه السلام حجت بعد از خود را معرفي كردند؛ ولي غصب خلافت باعث انحراف در تبيين مسير حق گرديد. مجموعه «سايه آفتاب» با نگاهي به روايات وارده در كتب اهل سنت كوشيده است حقانيت خلافت بعد از رسول خدا(ص)، نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام را از خود منابع اهل سنت يادآور شود؛ شايد هنوز كساني باشند كه با ديده حق بين به آنها نگريسته و هدايت شوند.

سايه آفتاب ـ 110 حديث نبوي در منزلت اميرالمومنين علي (عليه السلام) از منابع اهل سنت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست