مدیر مسئول
رحيم محمدي تبار
آدرس
قم، خيابان ارم، بعد از پاساژ قدس
خلاصه کتاب
امير مؤمنان عليه السلام فرمودند: جان و روان خود را با شگفتي هاي حكمت، آرامش دهيد؛ زيرا جان ها همانند تن ها خسته مي شوند. كتاب اصول كافي اثر شيخ كليني(ره) علاوه بر روايات، داراي داستان هايي چند كه پر از حكمت و اندرز مي باشند هست. مجموعه «داستان هاي اصول كافي» 458 داستان از داستان هاي اين كتاب را گردآوري كرده است. نحوه گردآوري اين داستان ها بر طبق 16 عنوان موضوع بندي شده ذكر شده است تا بهترين نتيجه گيري از آنها شده باشد. به عنوان نمونه داستان هايي كه در مورد توحيد، امير مؤمنان عليه السلام يا... است در يك جا و پشت سر هم و با ذكر مدارك و منابع در پاورقي آورده شده است.

داستان هاي اصول كافي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست