مدیر مسئول
مهدي دهقاني گلستاني
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، طبقه همكف بالا، پلاك 91 - كد پستي 37137
خلاصه کتاب
كتاب «مبادي العربيه» از جمله كتب صرف و نحوي است كه در طول ساليان متمادي مورد توجه طلاب و دانشجويان علم عرب بوده است و عمده دليل توجه به آن كامل و مفيد بودن آن است. اين مجموعه بارها مورد ترجمه و شرح قرار گرفته و اثر حاضر نيز ترجمه و شرحي بر برخي مطالب اين كتاب است كه با هدف بهره مندي بهتر طالبان علم ادبيات عرب به نگارش درآمده است. جلد چهارم اين مجموعه به قسمت نحو آن تعلق دارد و در قالب 59 درس عنوان شده است.

ترجمه و شرح مبادي العربيه رشيد الشرتوني ـ قسمت نحو (ج4)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست