مدیر مسئول
مدرسه الامام علي (عليه السلام)
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوي آمار، پلاك 15
خلاصه کتاب
درنگاهي به سير تاريخ اسلام يك نكته حائز اهميت است كه با توجه به آن مي تواند بسياري از سوالات مطرح شده را پاسخ گو باشد . نكته اين است كه چرا در ميان مذاهب مختلف اسلامي ، هميشه با مذهب تشيع برخوردها ؛ يكي عدم آگاهي و شناخت اعتقادات اين مذهب و مسائل آن مي باشد . مجموعه الشيعه شبهات و ردود در ده عنوان با توضيحات كافي در پاسخ و معرفي كلي اين مذهب برآمده است كه عبارتند از : عدم تحريف قرآن ، تقيه در كتاب و سنت ، عدالت صحابه ، احترام قبور بزرگان دين ، ازدواج موقت ، سجده بر خاك ، جمع بين صلاتين ، مسح پا ، كيفيت بسم الله در سوره حمد و توسل به اولياءالله.

الشيعه شبهات و ردود

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست