مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
جلد دوم اين مجموعه شامل شرح بخش دوم از جلد اول حكمت متعاليه است كه برخي از موضوعات ارائه شده عبارتند از : اصول كيفيات و عناصر عقود ، تعريف وجوب و امكان و امتناع ، حق و باطل ، استحاله جمع وجوب بالذات و بالغير ، يگانگي ماهيت و .....؟؟؟؟؟..... واجب ، واجب باذات ، واجب از جميع جهات ، وحدت واجب الوجود ، دفع شبهات جهات ثلاث ، احكام ثلاث ، امتناع امكان بالغير ، ... .

رحيق محتوم ( شرح حكمت متعاليه ) جلد2

  • نویسنده : آيت الله عبدالله جوادي آملي
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 482صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست