مدیر مسئول
حسين فيض مشكيني
آدرس
خيابان خاكفرج - ميدان الهادي
خلاصه کتاب
كشكول به مجموعه نوشتاري گفته مي شود كه چينش مطالب در آن طبقه بندي نشده و هيچ عنوان خاصي به مطالب نمي شود ارائه كرد . مجموعه كشكول حكمت نيز از اين قاعده كتب است كه در آن روايات ، علوم ، ادبيات ، مسايل اجتماعي ، در قالب شعر و نثر و پند و مثل و تاريخ و تفسير بيان شده اند و هر كدام در خور توجه هستند . مؤلف مطالب ارائه شده را به صورت پراكنده و بدون نظم به عنوان ياداشت هاي مشخصي تهيه كرده بود كه با اصلاحاتي به چاپ رسانيده است.

كشكول حكمت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست