مدیر مسئول
ناصر محمدي فرد
آدرس
قم، خيابان معلم، معلم 10، فرعي اول، سمت راست، پلاك 21، طبقه همكف
خلاصه کتاب
از محمد بن فضيل روايت شده كه از امام رضا عليه السلام سئوال كرد: آيا زمين بدون امام مي ماند؟ حضرت فرموند: نه. راوي گفت: روايت شده از ابو عبدالله عليه السلام كه زمين بدون امام نمي ماند مگر اين كه خدا غضب بر اهل زمين يا بر بندگان كند. حضرت فرمودند: در آن هنگام زمين اهل خود را فرو برد. مجموعه «دارالسّلام» كه به احوالات حضرت وليعصر(عج) پرداخته، كوشيده است گوشه اي از فضايل و كرامات و عظمت آن امام همام را به نگارش درآورده باشد. اين كتاب در يك مقدمه و يك خاتمه و پنج باب به شرح حال حضرت پرداخته است كه عبارتنداز: اثبات وجوب وجود معصوم عليه السلام در عصر حاضر، نام و كينه و لقب نسب و شمائل حضرت، غيبت صغري و كبري و توقيعات حضرت، ذكر بلاد و اولاد و روايت مربوط به آن، ذكر علامات ظهور و زمان و نحوه ظهور و كرمات باهره.

دارالسلام در احوالات حضرت وليعصر(عج)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست