مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
الفاظ كه ظاهر معاني و معاني كه ظاهر حقايق هستند، زنجيره به هم پيوسته ذهن و خارج را تشكيل مي دهند و هر اندازه كه الفاظ از قابليت و ظرفيت اعتباري بيشتري برخوردار باشند در نمايش معاني و طبعا نزديك كردن اذهان به حقايق مؤثرتر خواهد بود. مجموعه «سرچشمه انديشه (6) از اين نقطه نظر گردآوري شده كه صاحبان فكر و نظر و پويندگان معارف ژرف و عميق، اگر بخواهند به سر حلقه مباحث و به عبارت ديگر، سرچشمه انديشه هاي آيت الله جوادي آملي دست يابند، شايسته است كه به آثار قلمي و مقالات و رساله هاي تخصصي كه در حوزه قرآن و معارف قرآن و عترت و علوم عقلي و عرفاني نگارش يافته مراجعه نمايند. اين اثر شامل پنج باب با عناوين: مباحث قرآني، منطق و فلسفه، كلام، اخلاق و عرفان؛ و فقه اجتماعي مي باشد.

سرچشمه انديشه (مجموعه مقالات و مقدمات عربي) جلد 6

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست