مدیر مسئول
عليرضا سبحاني نسب
آدرس
خیابان شهید فاطمی(دورشهر) کوچه 18، فرعی اول سمت چپ، پلاک 39- تلفن 31653-025
خلاصه کتاب
موضوع كتاب «نهج البلاغه چيست؟» نويسنده آن كيست؟ انگيزه نگارش چيست؟ شامل چه بخش هايي است؟ مربوط به كدام قرن است؟... . كتاب «زندگي نامه نهج البلاغه» يك دوره آشنايي با نهج البلاغه است كه از زبان نهج البلاغه به معرفي آن مي پردازد. اين اثردر قالبي جذاب، مخاطبان خود را با يكي از معروفترين و معتبرترين كتاب هاي مسلمانان آشنا مي سازد.

زندگي نامه نهج البلاغه ـ آشنايي با نهج البلاغه از زبان نهج البلاغه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست