مدیر مسئول
ابراهيم خانه زرين
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، طبقه چهارم
خلاصه کتاب
آزادي از مفاهيمي است كه اجمالاً مورد قبول همه نحله ها و فرهنگ هاي متفاوت جهاني قرار دارد، اما در عين حال تفاسير و تعاريف مختلفي درباره آن وجود دارد كه بعضي از آنها به شدت با همديگر در تضاد هستند. مجموعه «بهشت آزادي» به رفع ابهام ها و اتهام هاي پيرامون اين مفهوم ارزشي پرداخته و آزادي را به خصوص از دو منظر اسلام و غرب مطرح و مقايسه كرده است تا بر شفافيت ابعاد مختلفِ برداشت هاي گوناگون بيفزايد. آزادي انسان، تعريف آزادي، آزادي انديشه، رابطه دين و عقل، وسعت دايره احكام، آزادي اجتماعي،... عناوين برخي از موضوعات مورد بحث هستند.

بهشت آزادي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست