مدیر مسئول
ابراهيم خانه زرين
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، طبقه چهارم
خلاصه کتاب
عصر حاضر را «عصر دانايي» مي گويند و ايه به جهت توسعه ارتباطات و فن آوري هاي ارتباطي است كه در تعريف كارشناسان علوم ارتباط به «انقلاب ارتباط» شهرت يافته است. انسان ها درقرن حضار، هر حركتي را بر اسسا دانش و اطلاعات دريافتي انجام مي دهند و بر اساس نياز، به دنبال كسب دانايي و حتي كميّت و كيفيت مي روند. با مراجعه به عقل و منطق مي توان استنباط كرد كه همراه با پيدايش فن آوري هاي نوين ارتباطي، نوع دسترسي ها و كميت و كيفيت ها نيز روز به روز تغيير مي كند و در نتيجه نيازهاي آنها نيز در حال تغيير و تحول است. نويسنده كتاب «عصر ارتباطات ونيازهاي جوانان» به تبيين نيازهاي اجتماعي و روحي جوانان كشورمان پرداخته و در حد وسيع به راهكارهاي تأمين آنها اشاره مي نمايد. جوان و اظهار شخصيت، آزادي، هويت، مسئوليت، معنويت، ارزش ها، مقبوليت اجتماعي، اعتماد به نفس و مطالعه عناوين نه فصل ارائه شده در اين كتاب است.

عصر ارتباطات و نيازهاي جوانان ـ راهبردهايي براي جوانان و متوليان آنان در عصر جهاني شدن

  • نویسنده : جلاليان عسكر
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : نیم خشتی
  • چاپخانه كوثر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 216صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست