مدیر مسئول
صادق كتبي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوي 8 - پلاك 10
خلاصه کتاب
زماني كه حاكمانِ جور به نام اسلام، اعمال مُنافي اسلام را مرتكب مي شدند، به ميگساري و عيش و نوش مي پرداختند، به بازي با سگ و خوك مشغول شده بودند و از اسلام جز نام آن باقي نمانده بود. معاويه فرزند خود يزيد را به خلافت برگزيد و از امام حسين عليه السلام بيعت خواست. امام عليه السلام بر عليه حكومت جور و جفا قيام كرد و با نثار خون خود و اصحاب و ياران جاني دوباره به اسلام بخشيد. مرحوم شيخ جعفر تستري كوشيده است در كتاب «خصائص الحسينيه» به تشريح زندگاني، وقايع و مصائب امام حسين عليه السلام بپردازد. در اين مجموعه به خلقت امام حسين عليه السلام، صفات و اخلاق ايشان، الطاف و حرمت الهي ايشان، زيارت و فضايل آن، آيات مربوط به حضرت، خصايص و برتري ايشان نسبت به ملايكه و انبياء عليهم السلام و برخي موارد ديگر اشاره شده است.

الخصائص الحسينيّه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست