مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
ترويج فرهنگ ناب مهدي و اهلبيت عصمت و طهارت عليهم السلام در طول تاريخ دچار كج انديشي و نابخردي هايي بوده است كه نمونه بارز آن را در انديشه وهابيت و سلفي گري مي توان نظاره گر بود، تفكري كه همه مسلمانانِ جهان را از دين اسلام خارج و فقط خود را مسلمان مي دانند. مجموعه «شناخت سلفي ها (وهابيان)» به تشريح چگونگي تشكيل اين فرقه، عامل تاريخي پيدايش اين فرقه، برخي از افكار و اعتقادات سلفيان وهابي، شرح حال محمد بن عبدالوهاب، رفتارها و اقدامات آنها بر عليه اسلام، روش هاي دعوت وهابيان، از عوامل تهاجم بر ضد شيعه... پرداخته است.

شناخت سلفي ها (وهابيت)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست