مدیر مسئول
سيد حسين صحفي
آدرس
قم، خيابان ارم، جنب پاساژ قدس، پلاك 293
خلاصه کتاب
علم «تعبير خواب» از جمله علومي است كه به برخي از انبياء داده شده تا به دين وسيله هم بتوانند در مقابل مدعيان دروغين ايستاده و هم مردم را به حق و حقيقت رهنمون شوند. طبق بيان گردآورنده مجموعه حاضر، اين اثر داراي 555 حديث پيرامون خواب است كه همه برگرفته از كتاب تعبير خواب آقاي «ابوالفضل كمال الدين جيش بن ابراهيم تفليسي» مي باشد. در پايان «فالنامه اي» ارائه شده كه همه بر اساس تجربيات شخصي و آموخته هاي خود مؤلف مي باشد كه با برخي مقدمات ارائه شده است.

تعبير خواب ـ فالنامه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست