مدیر مسئول
محمد رضا وفايي
آدرس
قم، خيابان ارم، پلاك 351 - كد پستي 3713714497
خلاصه کتاب
مجموعه «هاي بيبي» در برگيرنده حروف الفباي زبان انگليسي است كه براي گروه سني (الف و ب) يعني پيش دبستاني و دبستاني مفيد مي باشد. اين راهنماي آموزشي در برگيرنده تك تك حروف و همچنين اشكالي رنگي است كه مي تواند در آموزش سريع مؤثر بوده باشد. اين مجموعه به همت خانم آزاده عاليشاه و نشر وفايي، با هدف آموزش الفباي زبان انگليسي براي كودكان ارائه شده است.

هاي بيبي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست