مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
با وجود جنگ ها و خونريزي هاي و خصومت ها و... از دير هنگام، دانشمندان به فكر چاره اي براي رفع نگراني هاي بشري افتاده اند. در اين ميان مكتب هاي فلسفي و عقلي غير ديني نيز لب به سخن گشوده و در صدد طرح برنامه ريزي هايي بر آمده اند تا جامعه را از نااميدي ها رهايي دهند. مجموعه حاضر كوشيده است مقايسه اي بين نظريه اسلام و مكتب فلسفي و عقلي داشته و بهترين و جامع ترين نظريه ها را كه جنبه كاربردي دارند مورد بررسي قرار داده، و نيز بهترين نظريه ها كه مي تواند سعادت بشري را در تمام زمينه ها ترسيم نمايد بيان كند. كتاب «نظريه پردازي درباره آينده جهان» به تشريح مطالب ذيل پرداخته است: اعتقاد به منجي از ديدگاه ملل و مكاتب، منشأ تشكيل حكومت جهاني، ايمان به اصلاح جهان در مكاتب فلسفي، نظريه اشپنگلر و فوكوياما و مارشال مك لوهان، تكامل تاريخ از ديدگاه ماديّين، الف) تكامل تاريخ از زاويه تكنيك جديد، ب) از طريق قانون پيشرفته، ج) از طريق تك قطبي كردن عالم، د) به شيوه ديالكتيك، تكامل تاريخ به شيوه انساني و فطري، حكومت واحد جهاني از ديدگاه اسلام، از منظر قرآن.

نظريه پردازي درباره آينده جهان (سلسله مباحث مهدويت)

  • نویسنده : رضواني علي اصغر
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نگارش
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 100صفحه
  • شابک 978-964-973-024-0
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست