مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
مهدويت از سلسله مباحث عصر حاضر است كه در مقابل تشكيك برخي معاندين و منحرفين به صورت گسترده اي پي گيري مي شود. اين مجموعه كه از سلسله مباحث مهدويت به شمار مي آيد به مسائلي از قبيل وجود امام مهدي(عج) از منظر قرآن و آيات (ليلة القدر، امام، شهادت و گواهي، هدايت، نذير، صادقين و اولي الامر) و نيز از منظر احاديث (حديث ثقلين، معرفت امام، دوازده خليفه، امان، سفينه و عدم خلوّ زمان از امام قرشي) پرداخته است.

وجود امام مهدي ازمنظر قرآن و حديث (سلسله مباحث مهدويت)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست