مدیر مسئول
سيد حسين سيف زاده
آدرس
قم، 45 متري مدرس، 16 متري شهيد تقوي، كوي 1، پلاك 4
خلاصه کتاب
«مدخل اللغة الفارسيه» عنوان كتابي كه به كوشش هاي احمد لواساني به منظور آموزش زبان فارسي به عرب زبانان ارائه شده است. ايشان در مقدمه اشاره كرده اند كه تمام ملل نيازمند يادگيري زبان هاي ملل ديگر هستند چرا كه گستره علم و تمدن به گونه اي توسعه پيدا كرده است كه همه ملل داراي مشتركات خاصي هستند. فهم صحيح اين مشتركات و بهره مندي شايسته از اينها نيازمند آشنايي به زبان، فرهنگ، خط و... آنها مي باشد. كتاب حاضر در چهار باب با عناوين: ضماير و فعل حاضر و گذشته (ماضي)، فعل مركب، ضماير ملكيّت، ماضي استمراري، نقلي، بعيد، زمان مستقبل (آينده)، امر، حاضر، التزامي، نكره، مصادر صفات، اصول امريه، متون تطبيقي كه موجب يادگيري لغات اصطلاحي، اجتماعي و تاريخي و اشكال مي شود، مفردات فارسي و معاني عبادات و مصطلحات. اين كتاب به صورت خودآموز براي دانشجويان عرب زبان است كه حاصل تجربه تدريس در دانشگاه لبنان و آمريكاست.

مدخل اللغه الفارسيه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست